A Sociological Analysis Of Religious Superstition In The Safavid Morshed’s Kingdom

با این حال شواهد نشان میدهد این بلوار و حتی برخی از ساختمانهای آن در حریم رودخانه احداث شدهاند که از فروردین ماه امسال رودخانه بشار با قدرت پس گیری حریم خود را اغاز کرده است. ساختمانهای چین خورده و شکسته را نشان میدهند. نشان میدهد و ارتباط نزدیکی با جنس سنگها و ساختمان زمین دارد. ما برای آب خوردن 20لیتری میبریم فارسان پر میکنیم.» نامش جاسم اسماعیلی است و از ما تقاضا دارد کاری کنیم لااقل همین آبی که پمپاژ میشود کم و زیاد نشود. هرچه به پایین دست و سمت دریا میرویم، داغ بر دل نشسته حاشیه نشینان تجن افزونتر میشود، برداشت شن وماسه که به صورت مجاز و غیرمجاز از حاشیه و بستر رودخانه انجام میشود، تیشه بر پیکره رودخانه شیلاتی زده و حال وروز این رود را پریشان کرده است.

سدسازی در بالادست بر روی سرشاخه تجن و در فینسک، کابوس رود را دوچندان کرده و این رودخانه جاری در مسیر خود تا رسیدن به دریا با هزار چالش و دردسر روبرو است. محمد احمدی عضو تشکل زیست محیطی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سدسازی در بالادست سبب غارت منابع آبی مازندران و خشک شدن رودخانه تجن میشود، افزود: مهمترین اثر این سد ناخوانده که با قدرت ولابی گری در دست ساخت است بر روی رودخانه تجن بوده و آن را خشک میکند. یکی از حاشیه نشینان رودخانه تجن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر روز چندین کامیون شن و ماسه از بستر و حاشیه رودخانه تجن به یغما میرود، اظهار داشت: کامیون داران میگویند مجوز داریم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: قطع آب تجن در واقع قطع زندگی حاشیه نشینان و کشاورزان است که با استفاده از منابع آبی آن به کشت وکار میپردازند و پدیده تجن کشی عاقبت بخیری ندارد. رودخانه اترک از دامنه های جنوبی ارتفاعات هزار مسجد در حدفاصل شهرستان های قوچان و چناران سرچشمه می گیرد و پس از عبور از محدوده شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی وبخش های میانی شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد و مانه و سملقان در خراسان شمالی به شرق استان گلستان وارد شده و در نهایت به تالاب های حاشیه دریای خزر(تالاب آلاگل) می ریزد.

برداشت غیرمجاز شن و ماسه و تصرف و تخریب حاشیه و بستر رودخانه فقط درد تجن نیست و دیگر رودخانههای مازندران نیز با آن دست و پنجه نرم میکنند اما اوضاع تجن با دیگران متفاوت است. در بالادست سرشاخههای تجن و در استانی دیگر، سدی به نام فینسک در حال ساخت است که خواب تجن و خزر را بیش از پیش پریشان کرده است و قرار است. به طور کلی در روابط بین الملل دولت های واجد مرز های رود خانه ای برای تعیین حاکمیت خود بر جزایر موجود در رودخانه های مرزی صور مختلفی را انتخاب کرده اند.

جویبار به نقطه ای رسید که در آنجا رودخانه ای روان بود. فارغ از این کشمکش ها، ناامنی آب در سطح ملی و منطقه ای بیش از آنکه به مقدار و دسترسی به آب متکی باشد، معلول ساختارهای سیاسی و اجتماعی است که می بایست این منابع آبی را مدیریت کنند. کیلومترمربع) و حوضههای بزرگ (وسیع تر از 40 کیلومترمربع) تقسیم میکنند. مردم روستاها و آبادی ها و شهرهای کنار رود برای آبیاری مزارع درختان میوه از رود آب بر می دارند کمی پایین تر سدی بزرگ ساخته اند واز حرکت و گردش آب،برق و روشنایی می گیرند تا چرخ صنایع بگردد.

یاحوضه انتهایی رودهای بزرگ اقیانوسهاست و بعضی رودها به دریاچهها و یا باتلاقها میریزند. بعضیها شکلی کشیده و بعضی دیگر به شکل پهن هستند. از دیگر خرافات رایج میان ارامنه، مربوط به اعتقادات آنها دربارۀ قبرستان و خاکسپاری است. آنها با هم همراه شدند و با شادی و خنده جلو رفتند. محمدی با بیان اینکه برداشتهای غیراصولی شن وماسه بر دیواره و پیکره رودخانه شیلاتی تجن آسیب زده و هر روز مسیر رودخانه را دچار انحراف کرده، دردی است که سالها با آن مواجه هستیم. وی با اظهار اینکه سودجویان بابرداشت یک تا دومتر خاک از سطح مزرعه اقدام یغمای منابع خاک میکنند، ادامه داد: این کار در درازمدت منجر به لم یزرع شدن مزارع کشاورزی میشود و نتیجه آن در سالهای آینده مشخص میشود.

وی با اظهار اینکه با سد فینسک، هم منابع آبی رودخانه به خارج از حوضه تجن منتقل میشود و این سد آب ورودی به سد شهید رجایی را کاهش میدهد. به دلیل همجواری با جاده، در مسیر رودخانه تجن میتوان چشماندازهایی زیبا مثل دره، شالیزار، جنگل و پلهای ویژه نواحی روستایی-جنگلی را مشاهده کرد. شاه اسماعیل برای آنکه به ایلچی نشان دهد مریدانش تا چه حد مشتاق جانفشانی در راه اجرای دستورات او هستند، دستور داد منادی کنند: هرکس پادشاه خود را دوست دارد، از منار خود را بیندازد. بسیاری از قراردادهای ابتدای قرن حاضر خط وسط المیاه را مرز در تمامی رودخانه و یا قسمتهایی كه قابل كشتیرانی آن میدانند حال آنكه در تمامی رودخانه ها و یا قسمتهایی كه قابل كشتیرانی است حد تالوگ را برگزیده اند .

در حال حاضر نرخ هر کامیون شن و ماسه بیش از دو میلیون تومان فراتر میرود وهر روز بر قیمت آن افزوده میشود و برداشت شن و ماسه از بستر و حاشیه، بزرگترین رودخانه مازندران را به کام مرگ میکشاند. باغها از دورهای که امپراتوری مغول در اوج قدرت و ارائه آثار هنری و زیبایی شناسی بوده، باقیمانده است و در حال حاضر یکی از محبوب ترین مقصد های گردشگری پاکستان است.

این مرز سالهای زیادی است، که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه که از کوههای بابا در هندوکش سرچشمه گرفته و پس از طی 1100 کیلومتر به دریاچه هامون در سیستان میریزد، هنوز بحث انگیز است. این مرز سالهای زیادی است که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافهای زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه که از کوههای بابا در هندوکش سرچشمه میگیرد و پس از طی 1100 کیلومتر به دریاچه هامون در سیستان میریزد، هنوز بحثانگیز است.

احتمالا دو هزار سال پیش اینجا یک بند به ارتفاع 5.1 متر زدهاند که آب را تا 30 کیلومتر آنطرفتر میبرده است. ارتفاع این سد، 225 متر و عرض آن 7.2 کیلومتر است و نام «ایتایپو» در زبان محلی پاراگوئه ، یعنی «زبان گوارانی» (Guarani language) به معنی «صدای سنگ» یا «سنگ پرطنین» میباشد و اسم آن از جزیرهای واقع در نزدیکی سد گرفته شده است. نام رودخانه احتمالاً از واژهی «راکسا» در زبان نیاایرانی منشاء گرفته که به معنی «چیزی که به سرعت جریان دارد» یا «تندرو» است.

دیدگاهتان را بنویسید