10 مقصد رؤیایی برای سفر یکروزه

به همین جهت آنها به مطالعه تاثیر هنجارها بر امنیت کشور ها تمرکز دارند و در این میان به بررسی رابطه علی میان هنجارها و واکنش دولت ها نیز می پردازند. در این رابطه کنوانسیون دنبال رو همان اصلی است که 30 سال قبل در کنوانسیون هلسینکی پذیرفته شد. عوامل فقدان همکاری فرا مرزی و منطقه ای ایران با کشور های همسایه و دیگری عدم وجود نهاد هائی به منظور حل اختلافات و هماهنگ کردن منابع مشترک آبی میان دولت های منطقه از جمله چالش های پیش روی مشترک مرزی است. آقای محمود سریع القلم از اتکینسون نقل می کنند که: “رهیافت سازه انگاری، از جمله رهیافت های جدید در روابط بین الملل است. بر اساس این رهیافت، روابط بین الملل از حقایق اجتماعی مورد توافق انسانها تشکیل شده است، انسانها جوامع را برمبنای کردار خود می سازند و یکدیگر را درقالب همان کردار مورد شناسایی قرار می دهند. این رهیافت بر تعامل میان سیاست بین الملل و سیاست داخلی اعتقاد دارد و بر این باور است که تعامل بین المللی بر هنجار ها و قواعد خاصی مبتنی است که هویت و منافع دولت ها را شکل می دهند. این رهیافت اصول اولیه خود را از ساخت یابی اخذ کرده و با وام گرفتن بحث ساختار – عامل، درصدد نظریه پردازی و تبیین پدیده های سیاسی و اجتماعی است. در نظریه ساخت یابی هم عامل انسانی و هم محیط تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی زمینه ساز موقعیت ها یی می شوند که در آن محیط، اقدام و عمل صورت می گیرد. در این نظریه، اراده گرایی و ساختار گرایی به صورت جداگانه در شکل دهی فرایند اجتماعی نفی می شوند و ترکیبی از این دو پذیرفته می شود. بر اساس این نگرش، جامعه معنایی دو گانه دارد: یکی در مقام کارگزار و دیگری در مقام ساختار نهادی حاصل از کار جمعی افراد. ساختار نظام نهادینه شده قواعد، نقش ها و روابط جامعه به کمک اندیشه و عمل انسان به کنش ها جهت ساختاری می دهد(سریع القلم و همکاران، 1385، ص.1) اعمال دیپلماسی، باور های بین المللی پذیرفته شده راجع به قابلیت و ظرفیت دولت را وضع و از این راه آن را بازتولید می کند. هنجارها، بازیگران و کنش معنا دار را از طریق قراردادن آنها در قالب نقش های اجتماعی (برای مثال، دولت مدرن، سازمان و تشکیلات نظامی) و محیط های اجتماعی (برای نمونه، نظام جهانی مدرن یا حرفه نظامی فراملی) را تکوین و قوام می بخشند. علاوه بر این، هنجارها از طریق تعریف و تعیین آنچه مناسب، مقتضی (با توجه به قواعد اجتماعی) و موثر است (با عنایت به قوانین علم) کنش ها را تنظیم می کنند” (شیهان، 1388، ص.

نظریه های ارایه شده در این بخش بر اساس نگرش سازه انگارانه به معظله امنیت و با هدف ارایه هنجارهای مناسب برای مدیریت سیاست بین الملل در حوضه آبراهه های بین المللی در مجاورت مرز سرزمینی ایران و کشور های عراق و افغانستان، تنظیم شده است. رود کارون پرآبترین، بزرگترین، طولانیترین و تنها رود قابل کشتیرانی در ایران است که بهدلیل دسترسی به آبهای بینالمللی، اهمیت دوچندان دارد. تصور کنید که بخاطر این خلاء، کمیته حقوق بین الملل قطعنامه ای مجزا انتشار داد و پیشنهاد کرد که سایر انواع آبهای زیر زمینی با این قوانین در این کنوانسیون اداره می شوند.

این ماده بیانگر این است که کنوانسیون نباید بر حقوق و تعهدات کشور آبراهی که بر مبنای معاهدات شکل گرفته است اثر گذارد. کنوانسیون بعنوان معاهده ای ساختاری است که با هدف استفاده، توسعه، نگهداری، مدیریت و حفاظت از آبراهه های بین المللی و ارتقا بهینه استفاده پایدار آن برای نسلهای حال و آینده است. بیانیه مفاهمه ای صادر شده توسط گروه کاری بررسی پیش نویس این کنوانسیون، که به نیاز های اساسی بشری اشاره می کند می گوید: ” توجه ویژه ای بر عرضه کافی آب به زندگی پایدار انسان، شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای تولید غذا جهت جلوگیری از قحطی، باید صورت گیرد”، ماده 10 همچنین به همراه سایر بخشهای مشابه کنوانسیون در سایر ابزارهای قانونی بین المللی توسط تعدادی از نویسندگان برای حمایت از مفهوم حقوق بشر بر آب مورد استفاده است.

علمای حقوقی معتقدند که یکی از علل وقوع سیر تطور و تکامل رژیم حقوقی ناظر بر رود های بین المللی بخاطر منازعات آب در بین کشور های ساحلی بوده است. از آنجمله هنجارهایی که روابط بین المللی را در زمینه آبراهه های بین المللی تنظیم می نماید، کنوانسیون های سازمان ملل و نهاد های حقوقی بین المللی در اواخر قرن بیستم، و شروع قرن جاری است. هنجارهای بین المللی را می توان در حقوق بین الملل- به ویژه عرف، پیمانها و تصمیمات نهادها و تشکیلات حقوقی بین المللی- مشاهده کرد(شیهان، 1388، ص. بعلاوه ماده 3، اشاره به برخی، نه تمام، کشور های آبراهی که عضوی از یک معاهده آبراهی هستند، اشاره می کند و تاکید می کند که هیچ بندی از این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات ناظر بر کشور های آبراهی که عضوی از آن معاهدات نیستند، اثری ندارد.

تحول جدید حقوق عام رود خانه های بین المللی، انعقاد عهدنامه راجع به حقوق مربوط به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی، مورخ 21 مه 1997 است- مجمع پیش نویس قطعنامه را با 103 رای مثبت، 3 رای مخالف(بروندی، چین و ترکیه) و 27 رای ممتنع، تصویب نمود- که نتیجه اقدامات 33 ساله کمسیون حقوق بین الملل است. مدت لایروبی رودخانه در محدوده شهر اهواز را دو تا سه سال و کل رودخانه کارون، را یک دوره 10 ساله عنوان کرده اند. مرکز پژوهش ها در این گزارش به این نکته نیز اشاره کرده که بحران آب و مشکلات و چالشهای ناشی از آن، منحصر به حوضه زاینده رود نبوده بلکه بسیاری از مناطق دیگر ازجمله ارومیه، کارون بزرگ، تاالب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و غیره را هرکدام به نوعی درگیر کرده است.

وی در این کتاب علاوه بر معاهدات بین المللی به دکترین های رئالیستی جهت کاهش منازعات آبی در حوضه رودهای بین المللی اشاره کرده است (پیشگاه هادیان، 1382، صص. پل فلزي: اين پل بسيار محكم است و از خروارها آهن ساخته شده است. هنوز آبراهه های مشترک بدون معاهده جهانی که استفاده های مشترک از آب را قانونمند بکند و تحت حفاظت قرار بدهد، باقی مانده است. سالن پذیرایی مجهز به امکانات:یک پذیرایی بزرگ و زیبا که تمام وسایل کامل، سرویس چوب کامل و مبلمان راحتی7نفره جلو مبلی و به همراه میز ناهار خوری4نفره چوبی کنار مبلمان که ست تمام مبلمان است.

روز گذشته (چهارشنبه) در حالی گزارش نهایی دلایل مرگ دو میلیون ماهی در سد فشافویه تهران در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که هزاران ماهی در رودخانه نهراب زابل به دلایل مختلف تلف شدند. این دو روستا در نزدیکی هم واقع شدهاند و اولین روستا 22 کیلومتر با تهران فاصله دارد. در طول مسیر نیز لازم نیست همواره پارو بزنید، زیرا جریان آب در بیشتر مواقع شما را با خود میبرد. شاید خودتان به ابتکار بتوانید ابزاری درست کنید که به امتداد چوبتان بسته شود و دوک نخ را روبروی چرختان نگهدارد و شما بتوانید یک تنه این عمل را انجام دهید.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خواب یک رودخانه خروشان را ببینید و یا خواب ببینید در رودخانه در حال شنا کردن هستید. برای خرید ماریجوانا در این کشور سهمیه وجود دارد و تعداد داروخانه هایی هم که این ماده رو می فروشند، محدود است. در طوفان های دریایی ممکن است جمعیت کیست های فرورفته در رسوبات اعماق دریا وارد جریان ستون های آبی فعال شده و تبدیل به دینوفلاژله­هایی شوند که باعث کشند سرخ خواهند شد.

آب مهم ترین منبعی است که نوع بشر تقسیم می نماید. کنوانسیون به هفت بخش تقسیم می شود و شامل 37 ماده است. دالخانی که از جنگلهای نیمه کوهستانی است در ارتفاع ۸۰۰ متری از سطح دریا و در ارتفاعات کوه البرز و جاده ییلاق جنتآباد قرار گرفته. نگاهی به تاریخ زیست در روی کره­ ی زمین حاکی از این است که بشر همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی بوده است. بنابراین کوه خواجه از روزگاران گذشته و از عهد بززگی وسرافرازی ایران، پرستشگاه پاک دینان و مسکن پارسیان و جایگاه عبادت بزرگان دین مزدیسنا بوده و امروز نیز نزد مردم مسلمان سیستان از قداست خاصی برخوردار است.

،- عامل چالش زای جدید – تشدید گرما در سالهای 1998 و 2002 و درک نا کافی از تاثیرات گرمایش زمین، باعث شده این مسئله از اولویت لازم نزد رهبران جهان برخوردار نباشد (ببران، 1386، الف، ص. وجود منابع آب در مرزها و ماهیت اشتراکی این منابع در زیست بوم کشور ها، و نقش حیاتی آن بر تداوم حیات نوع بشر و زیست بوم زمین، بر اهمیت مدیریت همکارانه میان واحد های سیاسی نیازمند به این منبع را افزوده است.

در حدود 40 درصد جمعیت جهان در بیش از 140 کشور زندگی شان به آن منابع آبی مشترک وابسته است. در مطالعه موردی به تاریخچه، وضعیت جاری و موارد خاص مورد پژوهش پرداخته است و فرجام نتایج و پیشنهادات خواهد بود. «منطق اصلی حماسه این است که شادی و دولت دراز، تباهیزاست و عمل نمادین کیخسرو نشان این است که با استقرار قدرت و رفع بدی، نیکی را باید پاس داشت و حفاظت کرد.

کنوانسیون عبارت ” آبراهه بین المللی”، را برای معنی کردن “یک آبراه که بخشهایی از آن در کشور های مختلف قرا گرفته است ” و آبراه را بعنوان شامل هر دو “نظامی از آبهای سطحی و زیر سطحی که بخاطر ارتباط فیزیکی شان به جامعیتی واحد شکل می گیرد و طبیعتا در مسیر مشترکی جریان می یابد.”، تعریف می کند، این تعریف شامل آبهای زیر زمینی که در ارتباط با آبهای سطحی هستند، می شود. ماده 3؛ تفاهم نامه های آبراهی که با ماده 3 کنوانسیون در ارتباط هستند. حوزه های اصلی که کنوانسیون اشاره می نماید، تعریف عبارت آبراه، موافقت نامه های آبراهی، استفاده عادلانه و منطقی و تعهداتی که منجر به آسیب نشوند، اعلان اقدامات برنامه ریزی شده، حفاظت، نگهداری و مدیریت، و حل و فصل منازعات است.

دیدگاهتان را بنویسید