کشور آمریکا و همه چیز در رابطه با آن! – GO2TR

آمریکا دارای هفت ارکستر سمفونی و شرکت اپرای معروف در شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس، فیلادلفیا، کلیولند، واشنگتن دی سی و بوستون است. شرکت نفتیِ قرارداد بستهی با مناطق تولید گاز ایران را ممنوع کردند از اینکه به کارش ادامه بدهد؛ بلافاصله یک شرکت فرانسوی جای آن را گرفت. عراق را آمدند اول با فتح نظامی اشغال کردند. همچنین از حضور دکتر اسماعیلی در این نشست تشکر میکنم که نه به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلکه به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس آگاه و بصیر در حوزه مسائل سیاسی در این مراسم حضور پیدا کردند. وی در ادامه به حضور خود در مرکز اسناد انقلابی اسلامی اشاره کرد و گفت: طی این سالهایی که من در مرکز اسناد انقلاب اسلامی حضور داشتم شاید بیست عنوان بسیار خوب در این حوزه منتشر شده است.

در این نشست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید کرمی مدیرعامل انتشارات سروش، محمدعلی شفیعی مترجم کتاب «آمریکا تور وداع»، غلامزاده نطنزی، مترجم، حسن حسینی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، معاونان و مدیران کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی استان تهران حضور داشتند. برخی از این مساجد، همانند مرکز فرهنگی اسلامی نیویورک دارای سبک معماری قابل توجهی هستند. برخی دیگر نیز تلاش کردهاند بیشتر دور هم جمع شوند.

توجه به ظرفیت های اقتصادی نیز مبتنی به همین هدف قابل توجه است و به واقعیت هایی نظیر ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ توجه دارد. حال اگر شما نیز قصد صادرات به آمریکا دارید و می خواهید بدانید چه کالاهایی به آمریکا صادر می شوند و صادرات چه کالاهایی موفق تر و درآمدزاتر است می توانید با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید. بنده همان زمانی که امریکاییها یا حمله را شروع کرده بودند یا میخواستند شروع کنند، در نماز جمعه گفتم شما به میل خودتان وارد میشوید، اما بدانید که به میل خودتان نمیتوانید خارج شوید.

گاهی هم به رخ ما میکشند که ما هم در دروازهی غربی شما هستیم، هم در دروازهی شرقی شما- در عراق و افغانستان- راست هم میگویند؛ اما آیا این برای امریکا قدرت است یا ضعف؟ همه در دنیا قضاوتشان این است که امریکا در عراق شکست خورده. فلسطین که یک نقطهی اصلی و محوری بود، این نقشه در آنجا شکست خورد. این بیتجربگیها و بیمعرفتیهای نسبت به حقایق ملتها، همان چیزهایی است که امریکا تابهحال سیلی و چوب آنها را خورده و بعد از این هم خواهد خورد. همه میدانند که امریکا در عراق به بنبست رسیده.

اینها نتوانستهاند عراق را فروبدهند؛ در دهنشان گذاشتند؛ در گلویشان گیر کرده است. آمریکائیها خیلی به این در و آن در زدند، بلکه بتوانند دولت مردمی را ساقط کنند و دولت خودشان را سر کار بیاورند، اما نتوانستند؛ تا امروز هم نتوانستهاند. متأسفانه از خود بعضی از فلسطینیها هم کمک گرفتند برای به زانو در آوردن دولت مردمیِ فلسطین؛ اما تا امروز بحمد اللَّه نتوانستهاند، امیدواریم بعد از این هم نتوانند. امریکا به اختیار خود وارد عراق شد؛ اما امروز به اختیار خود برنامهریزی نمیکند و تصمیم نمیگیرد. امروز برنامهریزیهای امریکا در عراق عموماً جنبهی انفعالی دارد؛ کارهایی است که ناچارند انجام بدهند.

دولتی که مردم عراق روی کار آوردهاند، دولتی است که با هدفهای امریکائی خیلی فاصله دارد؛ در مقابل آمریکائیها میایستد؛ دستنشاندهی آنها و تسلیم آنها نیست. اشغال عراق و حملهی به عراق، جزئی از نقشههای این پروژه بود. در نتیجه این فردگرایی، هزاران فرقه مذهبی در داخل کشور رشد می کنند. با وجود اینکه کشور آمریکا خیلی بزرگ است، اما زیر ساخت های توریستی یا سیستم حمل و نقل مناسبی برای گردشگران ندارد. آنطور که خود آنها آمار میدهند یا ما حدس میزنیم، نسبت تلفات امریکاییها در مقابل عراقیها از نسبت تلفات آنها در مقابل ویتنامیها، در جنگ ویتنام، بیشتر است، یا درصدی بیشتر است.

البته طبق محاسباتی که انسان میکند یا خبرهایی که میشنود، تلفات امریکاییها بیش از هزار نفر است. البته این کارها را شیطانهای دیگری هم در دنیا میکنند، اما هیچکدام به شیطنت امریکا نیستند؛ پس او حقّاً شیطان بزرگ است. امروز حتّی قدرتی مثل قدرت امریکا که البته از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ثروت ملی، از لحاظ پیشرفت علمی و نظامی در سطح بالاست به شدّت آسیبپذیر است و از درون تهدید میشود. کشورها و ملتها را تهدید و متّهم میکند. اگر بخواهند برای این دولتی که سرکار آمده است، امنیت را برقرار کنند، باید یک ارتش قوی به وجود بیاورند و از این جهت، امریکا احتیاج دارد که دولت عراق ارتش قوی داشته باشد؛ اما از آن طرف، از وجود یک ارتش قوی در عراق هم امریکاییها میترسند؛ چون میدانند یک ارتش قوی در یک دولت اسلامی و عربی بالقوه تهدید برای اسرائیل است؛ این تناقض است.

همهی تحلیلگران دنیا میدانند که امریکا امروز با سراسیمگی دنبال راهی میگردد که آبرومندانه از عراق خارج شود. امروز امریکا در عراق دچار مشکلاتی است که برای خارج شدن از این مشکلات فکر میکند. آسان مسئله بود. امروز بیش از چهار سال از اشغال عراق به وسیلهی آمریکائیها و همپیمانانشان میگذرد. اگر ملت عراق إن شاء اللَّه هوشیاریشان را حفظ کنند، بعد از این هم نخواهند توانست. اکنون ما مسیر متفاوتی انتخاب می کنیم، ما از مطالبات دموکراتیک کلیه ملت ها حمایت به عمل می آوریم.” هر چند که علیرغم ظاهر تبلیغاتی وعده های دموکراسی سازی، هیچگاه ایالات متحده حاضر نبود که امنیت متحدان عرب مستبد خود را در منطقه با خطر مواجه سازد. وی همچنین همان سال در فورت براگ، سیاست منطقه ای آمریکا را اینگونه بیان داشته است: “استراتژی ما دفاع از خودمان و گسترش آزادی است.

وقتی بخوبی با آمریکایی ها آشنا می شوید، می بینید که آنها به یک ملت یکدست و کسل کننده که شبیه هم هستند و مثل هم حرف می زنند و می خندند تبدیل نشده اند. اینها اینقدر مست قدرت و شهوتند که نمیفهمند ضعف استدلال و فقدان حقانیت سیاسی آنها در دنیا، با آنها چه دارد میکند. برای یک نظام و یک رژیم سیاسی، ضعف حقیقی و افول قدرت وقتی شروع میشود که این رژیم و این نظام، استدلال سیاسی و قانعکنندهی برای کار خود، و حقانیت سیاسی خود را از دست بدهد. در تظاهرات امریکایی این را نمیشود دید؛ ما که از بیرون نگاه میکنیم، نمیتوانیم این را درست ببینیم؛ اما اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی خودِ امریکا این هشدار را میدهند و در کتابهای متعدّد نوشتهاند.امروز را در امریکا تشبیه میکنند به دههی 60 امریکا از 1960 تا 1970؛ دههی جنگ ویتنام و معتقدند دههی 1960، دههی تزلزل امریکا بود؛ دورانی که جنگ ویتنام بود و دانشگاههای امریکا، خیابانهای امریکا و محیطهای مردمی آمریکا در یک چالش دائمی با دولت بود.

از آنجایی که آمریکا یک کشور مهاجرپذیر است و تقریبا بخش عمده ای از جمعیت این کشور را مهاجران تشکیل می دهند لذا این فرصت برای انواع کسب و کارها به وجود آمد تا بتوانند شانس خود را در این بازار بزرگ امتحان کنند. خود رژیم صهیونیستی هم- که هدف، تقویت این رژیم بود- ضربه خورد و آمریکائیها هم تودهنی خوردند. در فلسطین این نقشه شکست خورد. این مربوط به فلسطین.

با ملتهایی که در مقابل آنها تسلیم نشوند و به زانو در نیایند؛ اگر بتوانند، همان کاری را میکنند که امروز رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین میکند. ما از تعریف و تجلیل سردمداران رژیم امریکا هرگز خشنود نمیشویم. شما به تاریخ سی، چهل سال گذشته نگاه کنید؛ بیشترین کارشکنی را نسبت به نهضتهای مردمی و مستقل، امریکا کرده است. شما حالا جزء جزء این نقشه را مورد ملاحظه قرار بدهید. در جنگ ویتنام هر بیست ویتنامی که کشته میشد، در مقابلش یک امریکایی قرار داشت؛ اما در اینجا امریکاییها خودشان میگویند هزار نفر تا حالا کشته داشتهاند و عراقیها هفده هزار؛ یعنی یک بر هفده.

«قرارداد جدید» روزولت مصیبت رکود را عقب راند، اما رکود اقتصادی تا پایان جنگ جهانی دوم پایان نیافت. ساعت هماهنگ جهانی (Coordinated Universal Time) باعلامت اختصاری UTC ، یک استانداردپذیرفته شده میان کشورهای جهان جهت تعیین ساعت دقیق میباشد. هم اکنون در این زمینه یکی از شرکت های مطرح در جهان می باشد. بازار بورس نیویورک، بزرگترین بازار بورس جهان در معاملات دلاری است که در خیابان وال استریت قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید