پاسخ سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

با وجود باز شدن دریچه های سد کمال خان و بالاآمدن آب در پشت سد اما آبهای رها شده هرگز به مامن اصلی یا همان هامون ایران وارد نشد. این منطقه آخرین بستر و محل ورود آب های سرریز هامون از ایران بوده است اما بنا به دلائل نامشخص هم اینک آب رها شده از سد کمال خان به جای جاری شدن در مسیر اصلی با تغییر مسیر به سوی این منطقه سرازیر شده است. اتاق 102 واحد دوبلاژ سیما محل ضبط سریال رودخانه برفی است. این سریال درباره ماجراهای فردی به نام “مت مک گرگور” و خانوادهاش به عنوان یک مزرعه دار موفق می باشد که به همراه خانواده خود مشغول کشاورزی و گله داری است.

نتیجه گیری : گذر رودخانه به ما یاداور می شود که زندگی درحال گذراست و ما بایددر این مسیر ان ،خود را همراه کنیم و پابه پای ان جریان پیداکنیم تا از مسیر و گذر زندگی جا نمانیم. در نظر داشته باشید که در هر سه روش بالا می توانید برای همسر و فرزند خود اقامت همراه این کشور را اخذ نمایید. حمام اسپوتا که با استفاده از نمک دریایی اسپوتا که دارای خاصیت لایه برداری پوست می باشد و همچنین جهت شفافیت و رفع زبری و خشکی پوست مفید می باشد، سونای ماسه که در تمای سال برای التیام بخشیدن به دردهای عضلانی و مفصلی مورد استفاده خواهد بود که برای استفاده از هر کدام از این امکانات می توانید یک روز به یادماندنی را برای خود رقم بزنید.

بنای حمام دارای طاق و گنبدهای عرقچین و قوس های جناغی است. دریاچه هامون متشکل از سه دریاچه کوچک تر است به نام های هامون سابوری که در مرز ایران و افغانستان قرار دارد ، هامون پوزک که بیشتر ان در خاک افغانستان و هامون هلمند که در خاک ایران واقع شده است . البته هامون گود زره نیز که در واقع بیشتر آن چاله آب های وسیع است نیز در خاک افغانستان و کمی دورتر از سه هامون دیگر قرار دارد . کیومترها بعد از سد کمال خان ، نهری خاکی وجود دارد به نام نهر لشگری که ورودی مستقیم هامون گود زره در خاک افغانستان است .

گود زره یا هامون گود زره منطقه ای شوره زار و پست در نیمروز افغانستان به وسعت بیش از 93 کیلومتر طول و 40 کیلومتر عرض است که در گذشته سرریز هامون هیرمند ( ایران ) از طریق رود شیله به انجا وارد می شده است . جنوب خاوری تغییر می یابد و پس از آنکه قسمتی از مرز ترکیه با ارمنستان را تشکیل می دهند وارد محل دیم قشلاق ( مرز ثلاثه ) ایران و ترکیه و آذربایجان میشود . این تالاب آخرین محل ریزش رودخانه هیرمند افغانستان است که پس از عبور از کوههای هندوکوش و سیراب کردن افغانستان به این محل می ریزد.

نحوه استخراج سنگدانههای درشت به محل ذخیره آنها بستگی دارد. گاهی فرهنگ در نقش اصلیترین نظام موجود در جامعه به ایستایی مبتلا میشود؛ در چنین فرهنگهایی پویائی، فناوری و ابداع جایی ندارد و همواره در آن نوعی بازدارندگی وجود دارد. با استناد به آزمون Z(915/3-) که در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنیدار است میتوان گفت که به لحاظ آماری با اطمینان 99/0 بین سرمایههای فیزیکی در زمانهای قبل و بعد از احداث سد تفاوت معنیداری وجود دارد.

گرچه یک روز بعد سخنگوی وزارت آب و برق طالبان اخبار منتشر شده مبنی بر باز شدن دریچه های سد کمال خان به روی ایران را تکذیب کرد اما تصاویر سد کمال خان نشان می داد که حجم انبوهی از آب از دریچه های باز شده در حال تخلیه است ولی با گذشت نزدیک به یک ماه آب، بند کمال خان به ایران نرسید . بنابراین باید در این قضیه حساس باشیم و مطالبهگری کنیم؛ زیرا در هفت ماه گذشته شاهد دروغها و تنشهای برنامهریزی شده بودیم تا ایران را وارد تنش با طالبان کنند.

در این راستا می توان در مورد تعیین حدود مرزی در رودخانه های مشترک، بهترین نمونه را اختلاف ایران با عراق در رودخانه اروند دانست که به رغم این که اختلاف طرفین در نهایت منجر به عقد عهدنامه 1975 الجزایر شد، اما اختلاف بر سر رودخانه اروند با امضای عهدنامه مذکور خاتمه نیافت و تنش های بعدی یکی از نتایج آن بوده است. با وجود این که قرارداد 1351 رژیم حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند را تعیین کرده، اما یکی از بهانه هایی که دولت افغانستان در کاهش حقابه ایران از آن سود می جوید، موضوع خشکسالی و تعیین سال نرمال و یا زیر نرمال است .

ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانهها ممنوع مگر با اجازه وزارت نیرو. عدم تناسب میان میزان تغییر کاربریها با میزان دادخواستهای خلع ید و رفع تصرف از جمله موارد ترک فعلی است که دستگاه متولی، در حوزه وظایف خود دارد. ایسنا/خراسان شمالی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی تصرف اراضی ملی و برداشت بی رویه را از چالش های پیش روی رودخانه اترک در این استان اعلام کرد.

شرکت های مختلف ترکیه در پروژه سد سازی افغانستان بر رود هیرمند و هریرود و شاخه های فرعی آن، سدها و آب بندهای متعددی احداث کردند که ماحصل آن کاهش سهم ایران از حق آبه هیرمند و خشک شدن تالاب هامون ایران بود. شرکت اصلی سازنده بند کمال خان شرکت پمکتک ترکیه بود. محسن اسلام زاده، مستندساز چند روز پیش در گزارشی مدعی شد با وجود ازادسازی آب از سد کمال خان وجود یک خاکریز در ایران، مانع اصلی رسیدن آب هیرمند به هامون شده است.! ساخت سد کمال خان و بندهای انحرافی آن در مسیر های اصلی رود هیرمند که مانع از جاری شدن حتی سیلاب های فصلی به سوی دشت سیستان می شود در خشک شدن دریاچه هامون تاثیر بسزایی داشته است به طوری که از سد کمال خان با عنوان کابوسی برای هامون ایران نام می برند.

گرچه سرمایه 80 میلیون دلاری ساخت سد کمال خان را افغانستان متقبل شده است اما نباید نقش ترکیه را در توسعه این سد فراموش کرد . داود میرشکار مدیرکل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در این باره میگوید: افغانستانیها بخشی از آب رود هیرمند را رهاسازی کردند، اما متاسفانه در نهری به نام ”لشکری“ دوباره منحرف شده و به سمت افغانستان در حال حرکت است. بنا بر آنچه در گزارش رأی کمیسیون دلتا در خصوص نیاز زیستمحیطی هامونها ارائه شده است، مشخصاً در سال 1951 آب ورودی به هامونها و نیاز زیستمحیطی این تالابها تلفات پنداشته شدهاند؛ زیرا آب ورودی به تالاب از دسترس خارج میشود و از منظر اعضای هیأت این کمیسیون، عدم استفاده مستقیمِ آبِ تالاب توسط انسان تلفات به حساب آمده است؛ اما بند 161 گزارش این حکمیت اشاره داشته است که بخشی از نیاز زیستمحیطی هامونها از جریانهایی از سایر رودخانههای حوضه آبریز هیرمند نظیر فراهرود و هاروترود، تأمین میگردد.

بخش عمدهی محله پونک در منطقه 5 شهرداری تهران واقع شده و بخشی دیگه از اون هم در منطقه 2 قرار گرفته. کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده به طوری که اختلاف بر سر بهره برداری ، تعیین حقابه و یا تعیین حدود مرزی رودخانه های مرزی، یکی از تنش های مهم ایران با همسایگان خود در صدساله اخیر بوده است . با توجه به وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی دو کشور ایران و افغانستان رودخانه هیرمند برای هر دو کشور اهمیت بسزایی دارد و از سوی دیگر، مالکیت رودخانه های بین المللی تماماً در اختیار یک دولت قرار ندارد تنش ها و اختلافاتی مربوط به تعیین رژیم بهره برداری و یا تعیین حاکمیت در رودخانه های مرزی یا بین المللی همواره یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات دولت ها با یکدیگر بوده است .

بررسی ها نشان می دهد سن بیشتر غرق شدگان رودخانه بشار به طور عمده در حدود ۱۵تا ۲۵ سالگی است به این معنی که اگر قرار است کار آموزشی درباره اقشار مسافران و گردش گران تابستانی استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گیرد، باید در مورد افرادی که در این محدوده سنی قرار دارند شدت و عمق بیشتری داشته باشد. جدای از سهم ایران از آب رودخانه هیرمند ، یکی از منابع اصلی تغذیه دریاچه هامون ورود سیلاب های اطراف به ویژه سیلاب های جاری شده در دشت افغانستان است که با احداث سد کمال خان عملا سرچشمه اصلی دریاچه هامون به جای ورود به دریاچه در پشت سد کمال خان محبوس می شود.

دیدگاهتان را بنویسید