فراه – دانش

زمانی که در یکی از قسمتهای پارک مشغول عکاسی از پرندهای بودم، توجهام به دو مرد میانسال جلب شد که ظاهراً یکی از آنها نیز به تماشای عکاسی من و سوژهای که انتخاب نموده بودم ایستاده بود. سبک شدن مانند ابر و به دست باد، حرکت کردن احتمالا یکی از آرامشبخشترین لحظات هفته شما خواهد شد. و اين خود گراميداشت و تکريمى است که از جانب مردم ما نسبت به اين دوشيزه دلير و نامدار افغان به جاى آورده ميشود. نمکزار برکه کوچکی است که از رودخانههایی غربی خود تغذیه میکند.حوضه آبخیز مشاکل نیز در شمال هامون سیستان قرار دارد و از رودخانههایی نظیر مشاکل، سیس مش و روتاک تغذیه میکند.

چون فورا هر چیزی را می خورد و در گرم ترین هوا یا دمای زیر صفر تغذیه می کند. داشته و در هر چرخه یا سیکل پرشدگی کانال کاهش اندازه دانهها به سمت بالا مشاهده میشود. در هر چرخه ریزشوندگی رسوبات به سمت بالا قابل مشاهده است. افزایش نرخ بالارفتن سطح ایستابی احتمالاً باعث حفظ شدگی بیشتر رسوبات دانه ریز در هر چرخه رسوبی شده است (برای مثال، Mahgoub et al. محله پونک، که در قدیم به خاطر باغهای بزرگ و درختان توتش شهرت داشته، هنوز هم جایی مناسب برای تفریح و خوشگذارنی بسیاری از تهرانیها است.

عرض سدهای طولی گراولی داخل کانال گاه به بیش از 15 متر میرسد. درمجموع، از سه ایستگاه نمونهبرداری در رودخانه تجن در طی یک سال 700 نمونه ماهی خیاطه (A. وی با تأکید بر اینکه امسال بخشی از آزادسازی رودخانه گنجنامه از ماه آینده آغاز میشود، اظهار کرد: ۳۵۰ کیلومتر از رودخانههای حوضه قرهچای در حال مطالعه است که بخش عمده انجام شده و همچنان در حال انجام است. سنگینی آب جریان یافته، بسیارخطرناک است و از آنجایی که عمیق به نظر نمی رسد میتواند بشر را به اشتباه بیندازد زیرا با اینکه آب در اقیانوسها بسیار مقدار بیشتری دارد اما فشار بیش از حد آب هنگام به راه افتادن سیل است که بیشترین تخریب را به همراه خود دارد و میتواند به راحتی اتومبیلها را حرکت داده و خانهها را تخریب کند.

در صورتی که فرد متوفی در طول حیات خود به قربانی گذاری خونی پرداخته باشد، گاو را قربانی می کنند و در غیر این صورت پس از آن که گاو به دور هیمه و جسد گردانده شد، آن را رها می کنند. اگرچه ممکن است به صورت رسوبات پرکننده کانال یا به فرم رسوبات پوششی بر روی سدهای درون کانال نیز شکل بگیرند. اعتقاد به ثنویت از اعتقادات اساسی در ایران باستان است.«ثنویت مشخصۀ دین زرتشتی استوآن اعتقاد به دو نیروی اساساً متضاد است که دست­اندرکار عالمند.»(هینلز، 1386: 65)به نظر می­رسد این نیروی دوگانه در تمام موجودات دیده می­شود چنان که تمام پدیده­های هستی در ایران باستان دارای ایزدان و اهریمنان یا نیروهای خیر و شر هستند.هر عنصری دارای دوسوی ودو اثر است، یک اثر نیک ودیگری اثربد.

نیمهٔ شمالی رشته کوه زاگرس در دورهٔ ایران باستان محل زندگی مادها بودهاست. مسیر رود کارون از اهواز تا اروندرود، یکی از مهمترین مسیرهای تجارت دریایی ایران به حساب میآید. زاینده رود در مسیر پر پیچ و تاب خود از مناطق بسیاری عبور میکند. همه دیوان کوشیدند او را از این حال خارج کنند، اما موفق نشدند و زمانی او آرامش یافت که جهی، روسپی و دختر اهریمن، کارهای پلید خود را برشمرد. در گذشته در اغلب مناطق کشور ما، آب را در آب انبار ها ذخیره می کردند.

روز بعد تسو تمام خانه و زندگی چانگ را به آتش می کشد. گفته می شود این سد در برخی از روزهای سال، بخشی از آب مورد نیاز در کشاورزی کرمان و حتی آب آشامیدنی یزد را نیز فراهم می کند. از مجموع ۱۱ مورد غرق شدگی امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد ۹ مورد در رودخانه بشار، یک مورد در سد کوثر و یک مورد در رودخانه خرسان بوده است. آب آشامیدنی کلانشهر اهواز از رودخانه کارون تأمین میشود. در غربیترین نقطه شهر تهران و در امتداد جادهای کوهستانی، دو روستای کوچک فارغ از همهمه و شلوغی تهران، ساکت و آرام در دل کوهستان البرز جا خوش کردهاند.

تفسیر: رسوبات این رخساره اغلب از حالت معلق ته نشست کردهاند ممکن است توسط جریانهای کششی ضعیف نیز بر جای گذاشته شوند (برای مثال،Oplustil et al. تفسیر: این رخساره نشاندهنده نهشتههای حاصل از فروکش جریانهای سیلابی قوی است که قدرت جریان به اندازه کافی برای نهشت رسوبات تخریبی در اندازه گل و سیلت از جریان معلق کاهش یافته است. وجود فرآیندهای تکتونیکی در نواحی مرتفع باعث افزایش نرخ تأمین رسوب گشته و میزان فضای لازم برای رسوبگذاری را کاهش میدهد. از سوی دیگر کارون دارای بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و ایجاد مکانهای تفریحی پررونق تاسیسات گردشگری و فضاهای تفریحی برای پر کردن اوقات فراغت مردم شهرهای مختلف خوزستان است.

این روستا یکی از نقاط پر بازدید در کرمانشاه میباشد. گرمابه قدیمی آغشت یکی از دیدنیهای تاریخی این روستا است که قدمت آن به دهه ۴۰ شمسی بازمیگردد. آنها به عهده دستگاههایی است که فعلاً بر عهده دارند. این عناصر بر اساس شکل هندسی و سطوح محصور کننده (Miall 1996, 2006) خود و به منظور تفسیر محیط رسوبگذاری تعریف شدهاند. تقی زاده خامسی گفت: وزارت نیرو با توجه به توانمندی ها در حوزه انرژی و آب، آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه با افغانستان به ویژه راه اندازی مرکز تحقیقات آب اعلام کرد.

از نوشهر تا محمودآباد هم جاهای دیدنی برای شمال گردی پیدا میشود. بارندگیهای ناگهانی و عدم یا کمبود پوشش گیاهی به بیثباتی مواد هوازده و تولید حجم بالایی از رسوبات در نواحی نزدیک به منشأ منجر میشود که به صورت جریانهای خردهدار به سمت مناطق پایین دست حرکت میکنند. البته تاکنون اقدامی در راستای ساماندهی رودخانه زاینده رود صورت نگرفته است، عملکرد دولتهای گذشته را زیر سؤال نمی بریم اما اگر هم کار جزئی انجامشده خرابکاریهای بسیاری را هم شاهد بودیم. اشکال لایهای ماسهای رسوبگذاری درون کانال را نشان میدهند. را نشان میدهند. وجود این عنصر درون پرشدگیهای کانالی احتمالاً ناپایداری حواشی کانال و ریزش آنها را نشان میدهد.

رسوبات درشت علاوه بر انرژی بالا، نرخ تأمین رسوب نسبتاً بالا را نشان میدهند که این نرخ تأمین رسوب بیشتر از فضای در دسترس بوده و به بر افزایی بالای رسوبات منجر میگردد. حقی­آبی، امیرحمزه؛ عزیزیان ، امیرحسین، 1391، بررسی انواع رودخانه­ها، فرسایش و رسوب در آنها. فراوانی انواع عناصر ساختاری در این مدل و در ناحیه مورد مطالعه به این ترتیب است: عنصر ساختاری SG 70 درصد، عنصر ساختاری CH 10 درصد، عنصر ساختاری GB 17 درصد، عنصر ساختاری SB 2 درصد و عنصر ساختاری FF کمتر از 1 درصد (شکل 12). رخسارههای سنگی Gmm، Gmg، Gci و Gcm به عنوان رخسارههای سنگی شاخص این نوع رودخانه محسوب میشوند (Miall 2006). رسوبات فوق توسط جریانهای خرده دار با انرژی بالا بر جای گذاشته شدهاند.

تفاوت مدل رسوبی الف و ب در درصد فراوانی عناصر ساختاری مختلف و رخسارههای سنگی غالب است. تناوب رخسارههای سنگی Gcm، Gmm و Gp. تفسیر: این رخساره سنگی به صورت طبقات مسطح و با اندازه ذرات ماسه متوسط تا درشت، در شرایط رژیم جریانی پایین تجمع یافته است (برای مثال، (Miall 2006; Ghazi and Mountbey 2009 . این اشکال احتمالاً بر اثر مهاجرت دونها درون کانال یا توسط برافزایی عمودی این نهشتهها در رژیم جریانی بالا (ماسه خیلی ریز تا متوسط) و پایین (ماسه متوسط تا درشت) و به صورت طبقات مسطح بالایی و پایینی شکل گرفتهاند.

دیدگاهتان را بنویسید