فرانسه – شمیران گشت

همچنین در صورت تغییر مسیر رودخانه نیاز به حفظ نگهداری زیاد تری دارد . در ادامه مسیر رودخانه تغییر کرده و دریاچه اوکسبا شکل میگیرد. روی بدن کرم مزبور برآمدگیهای کوتاه ضخیمی (مانند خار) است که شکل مخصوص کرم خاردار نتیجهء وجود آنها است، شفیره های کرم خاردار از 9 الی 50/11 میلیمتر طول داشته و تبدیل کرم خاردار به شفیره بوسیلهء پیله های ضخیم مانند ابریشم که بشکل کرجی کوچک و دارای سکانی است صورت میگیرد و رنگ پیله های مزبور سفید و یا قهوه ای رنگ روشن است.

فع در آمریکا و آفریقا و هندوستان و آسیای صغیر و بلوچستان و بین النهرین و هندوچین و اسپانی و بعضی ممالک دیگر یک سلسله حشرات موذیهء متشابهی وجود دارد که خسارت عمده به زراعت پنبه وارد کرده ضمناً ممالک دیگر را که هنوز به آفت مزبور مبتلا نشده است به سرایت خود تهدید میکند. از طریق غذاهای آلوده یا آب آلوده امکان واگیری تیفوئید وجود دارد. در ممالک مذکور عملیات دفع کرم خاردار بوسیلهء معدوم ساختن آن در محل اقامتگاه زمستانی صورت میگیرد بدین معنی که جبراً اهالی را به جمع آوری و سوزاندن باقی مانده های مزارع پنبه ملزم نموده و یا اقدامات دیگر فلاحتی (از قبیل ایجاد مزارع مخصوص جهت جلب کرم مزبور و یا شخم زدن مزارع پنبه) بعمل می آورند.

موضوع جمع آوری و سوزاندن غوزه های آفت زده توصیه میشود. برای جلوگیری از توسعهء کرم خاردار در ایران و برای اینکه در زراعت پنبه از آفت مزبور کاسته شود لازم است که پنبه کاران و اشخاص ذینفع اقدامات سادهء ذیل را بموقع اجراء بگذارند: 1 – مزارع پنبه که از حیث فلاحت دارای اهمیتی است از روی کمال دقت معاینه شده و تفحصّات مخصوص در مزارع نمونه که جهت تجربهء اقسام مختلفهء پنبه است بعمل آید. وطن فدا افزود: بر اساس معاهده هیرمند در سال ۱۳۵۱، حقابه ایران در سالهای آبی نرمال تعیین شده و تشخیص سال آبی نرمال نیز ایستگاهی در بالادست سد کجکی و ماهانه معادل ۸۲۰ میلیارد مترمکعب آب است.

رود نیل (رود نیل: سرچشمه رواندا است و از طریق بوندی ، DR کنگو ، اوگاندا و سودان جنوبی جاری می شود ؛ رود نیل: سرچشمه اتیوپی است و از طریق اریتره و سودان جاری می شود ؛ رود نیل سفید و آبی در سودان گرد هم می آید و از طریق مصر جریان می یابد). بروز این آفت ممکن است در ممالک مزبور نیز در آتیه سکتهء مهمی به توسعهء طبیعی زراعت پنبه وارد سازد. بطوری که در نشریات مربوطه تذکر داده شده است در ممالک خارجه کرم خاردار نه تنها به غوزهء پنبه بلکه به شاخه های جوان آن نیز صدمه میزند بدین ترتیب که ساقهء جوان را سوراخ کرده و در اثر آن شاخه های جوان خشک شده و از بین میرود و علاوه بر این نیز اظهار شده است که کرمهای مزبور غنچه های گل پنبه را نیز سوراخ میکنند و غنچه های مزبور بالمآل سیاه و خشک میشود.

2 – آفات خارجی که سابقاً در مملکت وجود نداشته و از ممالک دیگر که محل نشو و نما و اقامتگاه دائمی آنهاست سرایت کرده است. با توجه به مطالب قبل، نقش رخش در تقابل با شیری که تجلی سویة اهریمنی رستم است، نقشی مثبت و اهورایی است. پسری با نام لوک مک گرگور که در واقع برادر زاده مت است. انجمن بنادر آرژانتین اعلام کرد پایین آمدن تاریخی آب رودخانههای آرژانتین کشتیهای حمل غلات را مجبور کرده است تا ۲۵ درصد از محمولههای خود را کاهش دهند. ش صادرات پنبهء ایران از ده میلیون من قبل از جنگ به 461000 من تنزل کرد ولی در سنوات بعد به زراعت پنبه اهمیت بسیار داده شد و رقم صادرات در سنهء 1306 معادل 5475712 من، در سنهء 1307 مقدار 6500000 من بوده است.

نیمی از این مسیر در محدوده آذربایجان شرقی و مابقی در محدوده استان اردبیل و آذربایجان غربی قرار گرفته است. جهت مسیر پیمایش رود ماربر به طور کلی شمال غربی است. مسیر پیادروی زیبای چوبی در پارک وجود دارد که از میان درختان و سبزهها میگذرد. در واقع انگيزهاي كه در پس پيدايش چنين روشهايي وجود دارد برمبناي عدالت و تامين منافع طرفين بهطور مساوي نيست. در جغرافیای اقتصادی ایران تألیف کیهان آمده است(2): پنبه کشت بهاری است که مواظبت بسیار لازم دارد و متناوباً بعد از گندم یا جو باید کاشته شود.

طریقهء زندگی کرم خاردار در ایران تقریباً هیچ مطالعه نشده است ولی در ضمن عملیات آتیه باید توجه مخصوص بتعیین وصف حال و زندگی کرم خاردار مبذول گردد و در جلوگیری آن اقدامات علمی و عملی بشود. تخمهای پروانهء مزبور مدور است و ساختمان مخصوص دارد و اندازهء آن ها پنج دهم میلیمتر است. مقدسی از شهری به نام رودکان نام برده و آنرا شهری آباد و دارای باغستان، نخلستان و نارنج فراوان شمرده است.

و خانواده عروس فهرستي كه از اجناس گرفته اند تحويل داماد مي دهند تا امضاء و تاييد نمايند و آن را خانواده عروس در خانه خود نگه مي دارند و همچنين لباس داماد را به همراه جهيزيه به خانه داماد برده و بعد از خالي كردن جهيزيه . پس اگر قصد دارید تا کنار رودخانه یا حتی سد لتیان کمپکنید، حتماً لوازم ضروری کامل از آب تا تنقلات را همراه بیاورید.

منطقهای که امروزه نکا اطلاق میشود؛ طی ۷۰ سال اخیر ازتوسعه محله یا روستای «تاریخ محله»، جنب پلی بر روی رودخانه نکا، ایجاد شده است. اما متخصصان حالا میگویند ممکن است 10 سال بعد مردم اصفهان مجبور شوند بر اثر فرونشست شهر را ترک کنند. هر کدام از این پل ها سازه هایی تاریخی هستند که شکوه هنر معماری ایرانی را در تاریخ به تصویر می کشند اما این پل ها زمانی معنا پیدا می کنند که رودی جریان داشته باشد و رطوبت و آب بقای آنها را تضمین کند. رودی که در کنار خود دو گورستان باستانی لما و تاج امیر را دارد، تا بگوید که در عمر میلیون سالی خود میلیونها انسان را دیده و خاطرات تلخ و شیرین زیادی از این دیار دارد؛ از حمله اسکندر مقدونی و دفاع جانانه آریوبرزن از ایران بزرگ تا شکستن هیمنه ارتش رضاشاهی توسط کی لهراسب در جنگهای «سنگ و منگ» و «تنگ تامرادی».

عمر آن پروانه ها قریب بیک ماه است و هریک از 140 الی230 تخم میگذارد. از آنجا که نمیخواهد احساس کند، کسی او را در قفس قرار داده است، برای استقلال دیگران نیز تا زمانی که کارها را به خوبی پیش میبرند، ارزش قائل است.(همان: 71) سیاوش در این قالب یا هیأت، مظهر تیپ افراد درونگرا، حسی، متفکر و قضاوتگر است. یا آبگیر میگویند . کرم خاردار از نقطهء نظر اقتصادی جهت زراعت اهمیت فوق العاده ای را حائز است و بموجب مطبوعات و کتب خارجه کرم خاردار یکی از مهمترین آفات سه گانهء زراعت پنبه است (حشرهء نوک دراز و کرم پشت گلی دو آفت مهم دیگر میباشند) و بر حسب اطلاعاتی که در دست است در هندوستان کرم خاردار از10% الی 70% غوزه های پنبه را فاسد میکند و میگویند در مصر خسارتی که از کرم خاردار وارد میشود تا 25% محصول میرسد و در سنواتی که این آفت شیوع کلّی داشته باشد تا به سه چهارم محصول هم ممکن است خسارت وارد شود.

دیدگاهتان را بنویسید