شرایط زندگی در آمریکا ✔️ (+ هزینه ها، مزایا و معایب 2022) • سروش فردا

در تظاهرات امریکایی این را نمیشود دید؛ ما که از بیرون نگاه میکنیم، نمیتوانیم این را درست ببینیم؛ اما اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی خودِ امریکا این هشدار را میدهند و در کتابهای متعدّد نوشتهاند.امروز را در امریکا تشبیه میکنند به دههی 60 امریکا از 1960 تا 1970؛ دههی جنگ ویتنام و معتقدند دههی 1960، دههی تزلزل امریکا بود؛ دورانی که جنگ ویتنام بود و دانشگاههای امریکا، خیابانهای امریکا و محیطهای مردمی آمریکا در یک چالش دائمی با دولت بود. با ملتهای مظلوم، اگر بتوانند، در نهایت شدّت و خشونت عمل میکنند.

امروز حتّی قدرتی مثل قدرت امریکا که البته از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ثروت ملی، از لحاظ پیشرفت علمی و نظامی در سطح بالاست به شدّت آسیبپذیر است و از درون تهدید میشود. نشستند با یک کار فشرده در ظرف چند هفتهی کوتاه، توافقی را به امضای کسی که خود را نمایندهی مردم فلسطین میداند، رساندند؛ انسانی حقیر، انسانی خائن، انسانی به شدّت فرورفته در لجنزار خودپرستی و دنیاپرستی که اصلًا لایق نیست انسان او را عضوی از مقاومت فلسطین بداند؛ چه رسد به اینکه بخواهد رهبر آن مقاومت باشد!

تحریمهای امریکا در دنیا با عکسالعمل شدید مواجه میشود. این بیتجربگیها و بیمعرفتیهای نسبت به حقایق ملتها، همان چیزهایی است که امریکا تابهحال سیلی و چوب آنها را خورده و بعد از این هم خواهد خورد. اگر این باشد، آنوقت نسبت خیلی بالاتر از این میرود. این دریانورد سفرهای اکتشافی خود در قاره جدید را از برزیل کنونی شروع کرد و در نقشهبرداری از سواحل قاره آمریکا نقش مهمی ایفا کرد. قاره آمریکا سرزمینی است که نسبت به دیگر قاره های دیرتر کشف شد، تا حدود دو سه قرن پیش کسی فکر نمی کرد که این سرزمین تبدیل به همچین کشوری شود.

آنطور که خود آنها آمار میدهند یا ما حدس میزنیم، نسبت تلفات امریکاییها در مقابل عراقیها از نسبت تلفات آنها در مقابل ویتنامیها، در جنگ ویتنام، بیشتر است، یا درصدی بیشتر است. شما به تاریخ سی، چهل سال گذشته نگاه کنید؛ بیشترین کارشکنی را نسبت به نهضتهای مردمی و مستقل، امریکا کرده است. اما رشد سریع آن از قرن 18 بی نظیر بوده است. علم پیشرفت میکند، آزمایشگاهها کار میکنند، ساختوساز علمی و صنعتی و اتمی و غیره پیش میرود؛ اما روز به روز هویّت ملی ضعیفتر میشود. استفاده از این روش نهتنها سفر شما را دلچسبتر میکند، بلکه هزینه سوخت را نیز کمتر میکند یا اگر راننده هستید میتوانید از این سرویس استفاده کرده و همراهانی را برای سفر بیابید.

رابعا از ابزارهای مشترک برای ضربه زدن به منافع آمریکا استفاده می کنند. اطراف همه پارکهای ملی مکانهایی ارزان برای چادر زدن وجود دارد؛ بنابراین اگر کسی هستید که معمولا برای تفریح چادر میزنید، حتما در کنار گردش در پارکهای ملی در آنها چادر بزنید. امروزه این خانهها به جاذبههایی تاریخی تبدیل شدهاند که هنگام قدم زدن در کنار رودخانه میسیسیپی میتوانید از مشاهده آنها لذت ببرید. در سال ۱۶۶۴، با حضور نیروهای بریتانیایی در بندر، پیتر استوی وسانت فرماندار هلندی، بدون شلیک حتی یک گلوله اجازه داد تا نیو آمستردام به نیویورک تبدیل شود. که مهم ترین شهر آن نیویورک است.

که شلوغترین و خلوت ترین این شهرها نیویورک و تموکولا است. وقتی رژیمی حقانیت سیاسیاش از دست رفت و استدلال او برای موجودیت و کارهای خودش از دست او خارج شد، آن وقت قدرت معنوی خود را از دست داده است و سقوط او شروع شده است؛ و لو در ظاهر چیزی فهمیده نشود و خود او نفهمد. البته چیزی اظهار نمیکنند. یاسر عرفات و رئیس رژیم صهیونیستی را پانزده روز تمام بردند در «کمپدیوید» نگه داشتند تا شاید بتوانند چیزی از آن در بیاورند که برای امریکا یک تحرّک سیاسی، یک تجدید حیات سیاسی و یک مظهر نفوذ سیاسی باشد.

اگر بخواهیم مظهر این ضعف را در دنیای بیرونی مشاهده کنیم، ضعف نفوذ امریکا در دنیا یکی از مظاهر آن است. بیشترین حمایت را از رژیمهای ضدّ مردمی در دنیا، امریکا کرده است. به خاطر ضعف دیپلماسی و ناتوانی امریکا در دنبالگیری این کار، آبروی امریکا در دنیا رفت. تناقض دیگر این است که ادعا میکنند ما آمدیم دمکراسی برقرار بکنیم؛ اما قادر نیستند دمکراسی را برقرار کنند؛ برای خاطر اینکه با منافعشان در تضاد است؛ چون اگر امروز انتخاباتی در عراق برگزار شود، بیشترین کسانی که رأی خواهند آورد، مخالفترینِ انسانها با آمریکایند. کسانی که از طریق کارگزاری موسسه حامی مهاجر اقدام به ثبت نام لاتاری 2022 میکنند، بعد از برنده شدن تحت پوشش حمایت ما خواهند بود و از هزینه های آتی کارگزاری معاف خواهند بود.

این جاده مخصوص پارک ملی بلوریج است و 469 مایل طول دارد؛ در حین رانندگی میتوانید از پوشش گیاهی منحصر به فرد آن لذت ببرید. جنگل ملی پیسگاه، پارک ملی کوههای بزرگ اسموکی و پارک ملی شنندوت در این کوه قرار گرفته است. جغرافیا، آب و هوا و حیات وحش فوقالعاده متنوع و گوناگون آمریکا، این کشور را در زمره ۱۷ کشور دارای تنوع زیستی فراوان قرار دادهاست. سیستم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا دارای چهار شعبه در دومینگز هیلز، لانگ بیچ، لس آنجلس و نورتریج است.

شاید یکی از بهترین راهها برای خرید ارزانترین قیمت بلیط آمریکا به ایران استفاده از سیستم اطلاع از آخرین قیمت فلای تودی باشد. UCLA که در سال 1919 تاسیس شد، بزرگترین شعبه از سیستم دانشگاه کالیفرنیا می باشد. برآورد کردهاند. باراک اوباما در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۹ این تعداد را هفت میلیون نفر ذکر کرد. اکنون ما مسیر متفاوتی انتخاب می کنیم، ما از مطالبات دموکراتیک کلیه ملت ها حمایت به عمل می آوریم.” هر چند که علیرغم ظاهر تبلیغاتی وعده های دموکراسی سازی، هیچگاه ایالات متحده حاضر نبود که امنیت متحدان عرب مستبد خود را در منطقه با خطر مواجه سازد. وی همچنین همان سال در فورت براگ، سیاست منطقه ای آمریکا را اینگونه بیان داشته است: “استراتژی ما دفاع از خودمان و گسترش آزادی است.

اینها اینقدر مست قدرت و شهوتند که نمیفهمند ضعف استدلال و فقدان حقانیت سیاسی آنها در دنیا، با آنها چه دارد میکند. اینها از معنویّت و انسانیت و حقوق انسانی بویی نبردهاند. قبل از آن، اوقاتی بود که حکومت ما از لحاظ امکانات، حکومتی بسیار ضعیف بود. امروز آمریکاییها از لحاظ دیپلماسی و سیاست خارجی، در موضع ضعفند؛ در موضع قدرت نیستند. اما این سیاست بیطرفانه بعد از جنگ صاعقه وار آلمان علیه بلژیک، فرانسه و هلند ادامه نیافت، کنگره نیروهای لازم برای کمک به متفقین را آماده کرد اما همچنان در برابر اعزام نیرو مقاومت می کرد. تا امروز، هزینههای کمرشکنی بر امریکا تحمیل شده است و بعد از این هزینههای کمرشکنتری بر آنها تحمیل خواهد شد؛ بمانند در عراق، برایشان هزینه دارد؛ خارج هم شوند، برایشان هزینه دارد؛ این، نقطهی ضعف برای امریکاست که در عراق حضور دارد، نه نقطهی قوّت.

دیدگاهتان را بنویسید