سراب کهمان لرستان در دل طبیعت بکر ☀ جاذبه ها

در برخی از قسمتها این رودها در اثر بریدگیهای موجود در پوسته زمین به سطح میرسند. در مرحلۀ جستجوی واژه های جدید و تحقیق در مورد معانی آنها و توجه به نقش و معنای جدید برخی واژه های آشنا و یادداشت کردن معنای جدید آنها، گاهی نیز به عبارتهائی برمی خوریم که ظاهراً از کلمات کاملا آشنائی تشکیل شده اند ولی همنشینی آنها به عنوان یک گروه یا عبارت خاص، معنای خاصی به آنها بخشیده است که با معانی خود آن واژه ها بسیار متفاوت است.

در این برخورد است که به نظر می رسد عمده توجه ژئوپولیتیک به رقابت میان “قدرت های” سیاسی و اشکال دگرگون شونده سلسله مراتب قدرت در جهان است؛ سلسله مراتبی که دستاورد بازی هایی سیاسی منطقه ای یا جهانی میان قدرت هاست. چالش هایی که اکثر کشورهای منطقه، از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از سمت غرب با ترکیه وعراق و در شرق با پاکستان و افغانستان همجوار است (کریمی پور،23:1379).آسیای جنوب غربی در حقیقت منطقه واسطه بین سه قاره آسیا، اروپا وآفریقا است،که ایران در این منطقه، به نحو شدیدی از حوادث این سه قاره، متاثر است (صفوی ،69:1378).

اگر تمام سگک های کوله پشتی را باز کنید ، هنگام گذر از آب ، تعادل شما به دلیل وزن کوله پشتی کاهش می یابد . این موضوع در مورد رودخانه بین المللی کاملاً مشهود بوده و به چند شاخه تقسیم بندی می گردد. در برخورد با این تئوری وی از مفهوم جغرافیایی”منطقه” بهره می گیرد.کوهن دو نوع دسته بندی جغرافیایی را در نظر می گیرد. این دوگونه دسته بندی عبارتند از:1- منطقه های ژئواستراتژیک که نماینده ویژه ای از کنشها و واکنش­ها در دو بخش پهناور گیتی است. از همین رو جاذبه های طبیعی زیادی نیز در این استان پهناور وجود دارد.

در پی تحولات در ساختار قدرت بین المللی و موقعیت های در حال تغییر سیاسی واقتصادی در صحنه بین المللی، حوزه نفوذ قدرت های بین المللی نیز تغییر یافته وبه تبع آن مناطق جدید قدرت در دنیا شکل گرفتند.یکی از این مهم ترین مناطق جدید،منطقه آسیای جنوب غربی است.آسیای جنوب غربی در حقیقت منطقه واسطه سه قاره آسیا، اروپا وآفریقاست که از پنج حوزه ژئوپولیتیکی: آسیای مرکزی،شبه قاره،قفقاز،خلیج فارس و خاورمیانه شکل می گیرد (رضایی،1:1384). چون استفاده از حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی را میسّر می سازد. شده است. در این پژوهش به نقش عوامل تاثیرگذار در تغییرات مورفولوژیکی رودخانه سیستان از دید ژئومورفولوژی مهندسی پرداخته شده است و طی بررسی های انجام گرفته به ارزیابی بازه های مختلف رودخانه از نظر پایداری با استفاده از پارامترهای هندسی پرداخته شد که نشان داد رودخانه سیستان در تمامی بازه ها دارای وضعیت پایدار می باشد.

شخصی که دارای نیروی بیشتری بود می توانست پای رقیب خود را زود تر از زمین بلند کند و حریف خود را از جای حرکت بدهد متاسفانه این کشتتی امروزه به فراموشی سپرده شده است. 2-غلامعلی رحیمی( 1387)در مقاله خود تحت عنوان” ارزیابی مکانیسم های قیمت گذاری صادرات گاز از طریق خط لوله. مطالعه موردی: خط لوله ایران – پاکستان- هند” مکانیسم قیمت گذاری گاز صادراتی کشور از طریق خط لوله، در مقایسه با سایر مکانیسم ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهد و چالش های فراروی آن را تجزیه و تحلیل می کند. با این وجود، جایگاه کشورها ومناطق مختلف در نظریات و اندیشه های ژئوپولیتیکی مورد توجه قرار گرفته است که ازمهم ترین آن­ها می توان به نظریه ناحیه محور مکیندر و سرزمین حاشیه ای یا ریملند اسپایکمن اشاره کرد.در زمینه ی مدل تبیینی ژئوپولیتیک پاکستان در حوزه رقابت و همکاری با جمهوری اسلامی ایران،که بر موقعیت و نقش آفرینی منطقه ای تاکید داشته باشد، تحقیقات ومطالعات به حد کافی صورت نگرفته است.سهم تحقیقات جغرافیایی نیز در این میان اندک است.

نشست ریو، آّب به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفت و در مفاد پایانی این کنفرانس به طور آشکار به حفاظت و برنامه ریزی برای استفاده بهینه و پایدار منابع آب جهت تأمین نیازهای شرب و غیر شرب اشاره می کند. هیدروپلیتیک ترکیبی متوازن از دو واژه آب و سیاست است و تأثیر و نقش آفرینی منابع آب بر روابط سیاسی کشورها را مطالعه قرار می دهد. 4- اگر بادکنک را از آب پر کنیم ، چه حالتی از ماده به وجود می آید ؟ اگر در خواب دیدید که رودخانه بسیار گل آلود بود و حتی نمی شد هیچ چیز کف رودخانه را دید، این خواب دقیقاً اشاره به حالت آشفتگی و بهم ریختگی روحی شما دارد گل آلود بودن رودخانه افکار به هم ریخته درون ذهن شما را به تصویر می کشد.

1-عزت الله عزتی( 1388) در مقاله ای تحت عنوان” ژئواکونومی انرژی و پیامدهای امنیتی آن بر سه کشور ایران، پاکستان و هند” معتقد است: در آینده شاهد تحولات بسیار زیادی در این سه کشور از لحاظ انتخاب متحدین استراتژیک منطقه ای و جهانی خواهیم بود و دراین رابطه عامل انرژی به عنوان خمیرمایه این وحدت ژئواکونومیک خواهد بود. این آبشار بلند حدود ۵۰ متر ارتفاع دارد که از کنار قلعه ملک بهمن عبور کرده و به سمت پایین سرازیر میشود. ودر جنوب به دریاهای آزاد راه دارد. فرودگاه بینالمللی اسلامآباد، در واقع در داخل این شهر واقع شده است و این امر، راولپندی را به یک شهر مهم تبدیل کرده است.

با توجه به اهمیت رودخانه سیستان به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب شرب و کشاورزی منطقه سیستان ضروری است تا به توجه به نتایج مطالعات ژئومورفولوژی مهندسی ، راهکارهای اساسی به منظور اجرای طرح های مهندسی و ساماندهی رودخانه در نظر گرفته شود. با توجه به مقدمه بالا نوشتار حاضر بر آن است تا وضعیت ژئوپولیتیک پاکستان را در حوزه رقابت و همکاری با جمهوری اسلامی ایران مورد بحث وبررسی قرار دهد. لذا با توجه به: 1- نقش رود هیرمند در تأمین آب مصرفی منطقه ی سیستان و شهر زاهدان و 2- قبول بخشی از مسیر آن به عنوان خط مرزی میان ایران و افغانستان، این رودخانه همواره زمینه ساز اختلاف میان دو کشور مذکور شده است.

حافظ نیا معتقد است که ژئوپولیتیک یک مفهوم ترکیبی است که در آن سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست داری خصلت ذاتی می باشند، ترکیب سه پارامتر جغرافیا، قدرت وسیاست الگوهای متشکل انسانی را نسبت به یکدیگر تعیین می کند. علاوه بر این زهکش آب داخل لایه ماسه ای باعپ روان شدن ماسه هاگٌردیده که این پدیده هم سببْ تسهیل فرسایش می شود. مجتهدزاده از منطقه به عنوان پدیده ای ژئوپولیتیکی یاد می کند و می افزاید: از نظر فیزیکی،یک منطقه باید محیط یک پارچه ای باشد، یا دست کم دارای ویژگی های جغرافیایی واستراتژیک مشابهی باشد؛ از جمله واقع شدن در یک محیط بیابانی یا دریایی یا واقع شدن در یک شبه قاره و غیره.

ژئوپولیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط واشکال یا پدیده های محیطی، چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، فضایی، هوایی ) وغیره را در تصمیم گیری های سیاسی به ویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه وبررسی می کند. 28)آیا در روز آفتابی می توانید سایه ی خودتان را از بین ببرید؟ واین چالش ها می تواند همکاری های دو کشور ایران و پاکستان را در سطح منطقه تضعیف و یا تحت تاثیر قرار دهد.

زیرا در زیر لایه سطحی سیلتی-رسی منطقه لایه ای از ماسه ریز وجود دارد که فاقد چسبندگٌی بوده و با سیلابهای مختلف مقداری از ماسه ها ریزش می کند و سبب می شود تا قسمتهای فوقانی فرو ریزد. برای دیدن آبشار زیبای هشتر خان باید از جاده زنجان- طارم وارد راه خاکی و ناهمواری شد و پس از عبور از امامزاده حسن مثنی و روستای امام بهآبادی لار رسید و از آنجا تا آبشار را حدود دو ساعت پیاده پیمود.

شاخه دومى آن که بطرف شمال غرب جریان دارد، وارد ایران شده و در چاه نیمه های سیستان ذخیره میشود. رودخانه هیرمند از جمله بزرگترین رودخانه هاى افغانستان بوده که از ارتفاعات کوه بابا (واقع درشصت کیلومترى غرب کابل) سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی حدود 1400 کیلومتر به دوشاخه تقسیم میگردد که یک شاخه آن بطرف شمال وشاخه دیگر آن بطرف شمال غرب جریان مىیابد. بریلویان در عین حال به تصوف نزدیکاند. فرسایش شدید در سر پنجه های شیله عمدتأ ریزشی است که خود تحت تأتْیر توالی رسوبی منطقه قرار دارد. بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر نقش سازه ها و دخالت های انسانی و ناملایمات طبیعی، لایه های رسوبی دیواره رودخانه سیستان فاقد حد خمیری و روانی می باشند، و دارای رفتار غیرپلاستیک، چسبندگی کم و مقاومت برشی پایینی هستند و ظهور ترک های کششی در مقابل جریان، فرسایش یافته و جریان آب به پیشروی و تخریب اراضی و تهدید روستاهای مجاور ادامه دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، حیات سیستان از پنج هزار سال قبل که شهر سوخته بنا شد و یا حتی وقتی قصه های رستم در شاهنامه در این منطقه شکل گرفت به تالاب هامون بستگی داشته است، تالابی که آب آن از کوه های افغانستان سرچشمه می گیرد. این منطقه از پنج حوزه ژئوپولیتیکی شامل: آسیای مرکزی، شبه قاره، قفقاز، خلیج فارس وخاورمیانه شکل می گیرد(رضایی، 1:1384) تنها حلقه اتصال دهنده این حوزه های متفاوت و جدای جغرافیایی، کشور ایران است که می تواند این سرزمین ها و حتی منابع وخصوصیات جغرافیایی آن ها را به هم مرتبط سازد (سلیمی، 118:1388). ایران باید در مطالعات خود منطقه آسیای جنوب غربی را مدنظر قرار دهد.

نگاهی ژرف به تعاریف گوناگون ژئوپولیتیک نشان می دهد که این رشته علمی دارای مفاهیم متفاوتی همچون دانش کسب قدرت، دانش رقابت وتاثیر عوامل جغرافیایی برسیاست و روابط کشورها، دانش برخوردهای نظامی و غیره می باشد. محقق نشدن حق آبه 820 میلیون متر مکعبی ایران بر مبنای معاهده سال 1351 در شرایطی اتفاق میافتد که سهم آب ایران از رودخانه هیرمند از 60 درصد تا پیش از سال 1351 به تنها 14 درصد پس از امضای معاهده مذکور رسیده و تنها مصارف شرب و کشاورزی برای تعیین میزان حق آبه در نظر گرفته شده است.

روند تغییرات این دو پارامتر تقریباً مشابه و مقدار میانه از مقدار میانگین بیشتر است که به این دلیل است که ذرات از ابتدای کانال تا انتهای آن بهطور عمده دانه درشت هستند و درصد ذرات دانه ریز در آنها اندک است. رودخانه سیستان، در جنوب شرقی دشت سیستان در مرز ایران و افغانستان از رودخانه هیرمند منشعب شده و پس از طی مسافت طولانی در حدود 72 کیلومتر به دریاچه هامون هیرمند می ریزد. آب در خواب نمادی از احساسات ما می باشد. در ٢٠ آوریل ١٩٢١ در شهر بارسلون، کنفرانس مهمی برگزار شد (کنفرانس بارسلون).

دیدگاهتان را بنویسید