زاینده رود در حال مرگ

50LM برزم نر 35-40 و ماده 50-55 سانتي متر، همچنين در برزم لب پهن نر 40-45 و در نمونه هاي ماده 50-55 سانتي متر به دست آمد.اولين طول بلوغ جنسي برزم لب پهن نر در اندازه 35-30 سانتي متر و برزم لب پهن ماده 45-40 سانتي متر و ماهي برزم در اندازه 40-35 (نر) و 45-40 (ماده) سانتي متر مشاهده نشد. این کاهش دقت در پیشبینی پارمتر SAR بیشتر بود، بطوریکه R2 در پیشبینی 1 ماه بعد SAR برابر 936/0 و در پیش بینی 3 ماه بعد به 516/0 کاهش یافت.

نتایج مدلهای بدون تبدیل موجک تنها در پیشبینی SAR یک ماه بعد عملکرد خوبی داشتند و قادر به پیش بینیهای دو و سه ماه بعد نبودند. طالبان اکثر مناطق ولسوالی بالامرغاب به جز یک کندک نیروهای ارتش در نزدیکی رودخانه بالامرغاب را به تصرف خود درآوردهاند. وضعیت پل تاریخی اورگان چادگان در وضعیت هشدار قرار گرفته است، همچنین امکان تخریب پل سودجان در نزدیکی پل اورگان چادگان وجود دارد به طوری که از اهالی و گردشگران درخواست شده سریعتر این محل را ترک و از تردد و اسکان اطراف آن خودداری کنند.

اين بررسي از دي ماه 1386 تا آذر ماه 1387 در رودخانه کارون صورت پذيرفت. در نظر باشلار تصویرِ ایجادشده «همان صورت عینی بیرونی نیست، بل­که در معنایی وسیعتر با جوهری که از ناخودآگاه نویسنده، هنرمند یا شاعر سرچشمه میگیرد تلفیق میشود و در قالب متغیرهایی از اساطیرِ مربوط به این عناصر طبیعی، جریان مییابد» (جواری و دیگران،1391: 5). از همین رو، میتوان شعر و نقاشی را دو نمود مادی در قالب کلمات، شکل و رنگ از دریافت­های شهودی و الهامبخش جهان فرا واقع دانست (خزایی،1381: 197-198) که از دیدگاه نقد تخیلی گاستون باشلار اساس آن­ها را باید در عناصر اربعه و تصاویر دوگانهای که از خود برای برانگیختن احساس ایجاد میکنند جست­وجو کرد.

چندی بعد برداشت بیرویه آب در بالادست رودخانه و در محدوده سد زاینده رود تا پل کَله هم مطرح گردید تا آنجا که به طور متوسط میزان آب پمپاژ شده از رودخانه به بیش از کل میزان آب ورودی از تونل دوم و تونل چشمه لنگان به زاینده رود رسید. با توجه به مشکلات مربوط به تعیین ویژگی های ژئوتکنیکی رسوبات درشت دانه و عدم مشخص بودن توسعه زیر سطحی این نوع رسوبات در فواصل دور از رودخانه زاینده رود در محدوده شهر از یکطرف و توسعه ساخت و سازها و لزوم حفر فضاهای زیرزمینی از طرف دیگر، شناخت ویژگیهای ژئوتکنیکی و نحوه توسعه زیرسطحی این رسوبات در شرایط محیط رسوبی قدیمی ضروری می باشد.

بهترین زمان سفر به رود ارس چه وقت است؟ کی. چسترتونجی.آر.آر.تالكینجیب خالی سفر کردنچابهارچاپارخنه عقداچادرچادر شبچادر شب بافیچادر شب بافی گیلانچادر شوچادر عربیچادر عشایریچادرچاقچورچادرشب بافیچادگانچارباغچارباغ روستای چالهماچارترچارچوب ها وسیاست هاچارقدچارقد گلدوزیچاروقچاشمچاقو زنجانچاقوسازیچاقوسازی زنجانچال شاهینچالابیچالانچولانچالوسچاه افضلچاه دیوچاه غار بگلیجهچاه های تلاچاوکچای لاهیجانچایخانه سنتیچرا هنگام سفر با هواپیما پاهایتان باد می کند؟ عدهای از مردم چابهار بر این عقیده اند که سید غلام رسول یکی از عارف های بسیار معروف شیعه بوده که در آن زمان مورد ارادت مردم هندوستان و چابهار قرار داشته است اما در این میان چیزی که همه به آن اعتقاد دارند این است که این شخص یک فرد با اصالت هندی بوده که برای ازدواج کردن با یک زن به چابهار سفر می کند، اما در شب عروسی خود در اثر بیماری فوت می کند و وصیت می کند که بر سر مزار او به جای عزاداری و گریه کردن، رقص و پایکوبی بپردازند.

بهرحال اطلاعات ارائه شده میتواند برای درک پایه ایی از وضعیت این گونه در یکی از مناطق پراکنشی آن در شمال ایران مورد استفاده قرار گیرد. هم­چنین نتایج نشان داد که استفاده از تبدیل موجک برای کاهش نویز تصاویر و بهبود عملکرد مدل میتواند علاوه بر کاهش خطا، ضریب تعیین را از 85 درصد تا بالای 89 درصد افزایش دهد. اما حریم رودخانه ها را باید مشمول حق ارتفاق دانست که صاحبان اراضی مجاور مکلف به رعایت حقوق ارتفاقی وزارت نیرو هستند. نمونه ها با تور سليه (ماش) و تور گوشگير ثابت از در ايستگاه هاي (شوشتر، گتوند، “ويس و ملاثاني”، اهواز، دارخوين)، در طول تقريبي 260 کيلومتر صيد گرديدند.

اغلب افراد تمایل دارند بعد از مشاهده خواب هایی که در طول شب می بینند با تعبیر آن ها آشنا شوند و خواب ها با مضامین مختلف دارای تعابیری متفاوت هستند. درصورتی که، حداکثر مقدار تخلیه سالیانه که با حداکثر ضخامت دستههای مورب مطابق است، تقریباً 77/207 است (جدول 5). تخمین مقادیر تخلیه دیرینه بر اساس اختصاصات رسوب نشان میدهد که شرایط هیدرولوژیکی در طی رسوبگذاری گراولها میتواند در ارتباط با تغییرات آب و هوایی باشد. در کارشناسی اولیه ای که در خصوص دلیل وقوع این حادثه انجام شده، گفته می شود که به دلیل کم توجهی های صورت گرفته شده در هنگام احداث این سازه، حفره هایی که در آن محل بوده و احتمالا هم مربوط به قناتی است که سد در بالادست آن واقع است، نادیده گرفته شده و پس از آبگیری سد، آب وارد این حفره ها شده و به مرور زمان باعث وقوع این اتفاق شده است.

حوضه آبریز رودخانه کشکان با 8 زیر حوضه به وسعت 9275/66 کیلومتر مربع، در مجموع 22/4 درصد از کل حوضه کرخه را شامل می شود، این رودخانه با طول 290 کیلومتر و شیب 26 درصدی پرشیب ترین و سیلخیز ترین زیر حوضه کرخه است. بر اثر سیل 12 فروردین ماه تعداد 14 نفر جان خود را از دست دادند و میزان خسارت در حدود 10301/4 میلیارد تومان برآورد گردید. همواره طغیان آب و سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات بشر را به مخاطره می اندازد. افزایش دما، تبخیر را افزایش خواهد داد و به افزایش بارش منجر می شود، اگرچه متغیرهای منطقه ای در بارندگی دخیل خواهد بود.

این باغ در ابتدا در دوران کاتریس دومدیسی ساخته شد، اما از بین رفت. در روابط بین المللی دو اصل همواره وجود دارد یکی اینکه وابسته گی یکجانبه مایه ضعف است و در عرصه سیاست بی ثباتی با خود دارد و اصل دیگر طوریست که وابسته گی متقابل میتواند منبع قدرت باشد. برای مقادیر کم آب در منازل می توان پس از جوشاندن به مدت یک دقیقه بعد از شروع نقطه جوش آن را پس از سردشدن استفاده کرد. در این تحقیق به­منظور برآورد EC رودخانه کارون با استفاده از مدل سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS)، در زمان گذر ماهواره لندست 8، نمونهبرداری دستی از 66 نقطه از سطح رودخانه برای مدت 12 ماه (دی ماه 1394 تا آذر ماه 1395) انجام شد.

نتیجهگیری: نتایج تحقیق حاضر میتواند بعنوان مبنایی برای برنامهریزیهای آینده در مورد کیفیت آب مصرفی باشد. برزیل در حالی از ماههای اخیر با خشکسالی فلج کننده ای دست و پنجه نرم می کند که بارش برف بی سابقه و یخبندان شدیدی که روزهای اخیر برزیل را فرا گرفته است، می تواند زیان عظیمی برای کشاورزان به دنبال داشته باشد. مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل با بیان اینکه عملیات آبگیری مخزن شورابیل نیز در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ تکمیل و جریان طبیعی رودخانه بالیخلوچای به صورت کامل برقرار گردیده است، گفت: بنابراین کاهش آورد رودخانه، ناشی از تغییرات طبیعی هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه بوده است.

گونه تیزه کولی (Hemiculter leucisculus) از خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) و غیربومی ایران بوده و اطلاعات بسیار محدودی در مورد زیستشناسی آن وجود دارد. مجموع 91 قطعه ماهی تیزه کولی (H. از مجموع 578 عدد ماهي، 236 عدد برزم لب پهن و 342 عدد برزم بود که به ترتيب شامل: 53 ماده، 58 نر و 125 نابالغ (برزم لب پهن) و 51 ماده، 62 نر و 229 نابالغ (برزم) تعيين جنسيت گرديدند. حداقل و حداکثر طول برزم لب پهن به ترتيب 295، 885 ميلي متر و در ماهي برزم 200، 945 ميلي متر بود. سرشک، زبانی رمزآلود دارد که با آن میتواند همة ناگفتههایش را برای آگاهاندن هموطنانش، بهکارگیرد و در عصر حصارگرفته و خفقانبار زمانش، این گونه سرزمینش را از نابودی در چنگال اهریمنِ زمان، حفظ کند و به همة پدیدههای طبیعی اطرافش قدرت ماورایی میبخشد، آنها را از حالت طبیعی صرف، خارجمیکند و با نگرشی جدید، آنان را وسیلهای برای بیان ناگفتههایش میسازد.

مشهورترین امکانات این جنگل چرخ و فلک بزرگیست که شما را به ارتفاعات بالاتر از درختان جنگل می برد! این غار در بخش شمال شرقی روستای هرانده واقع شده است. مقادیر بازتابی تصاویر لندست 8 به­عنوان ورودی و EC نقاط برداشت­ شده به­ عنوان خروجی مدل ANFIS در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده ترکیبی از تصاویر ماهوارهای و مدل ANFIS از عملکرد نسبتاً خوبی برخوردار است و با روش مکان­مند کردن یعنی اضافه کردن خصوصیات مکانی نقاط برداشت به­عنوان ورودی مدل ANFIS دقت کار تا مقدار قابل توجهی افزایش مییابد.

گفتند نمیشود. خودمان بلانسبت یک چاله کندیم و قشنگ سنگ انداختیم، میرویم آنجا بلانسبت استفاده میکنیم. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از تأخیرهای زمانی سالانه موجب افزایش دقت نمیشود و در برخی موارد حتی سبب کاهش دقت نیز میگردد. در ادامه به­منظور افزایش دقت مدل ANFIS و کاهش خطا تصاویر از روش تبدیل موجک و مکان­مند کردن دادهها استفاده گردید. امینی، ح.، اسمعلی عوری، ا.، مصطفی زاده، ر.، شرری، م.، ذبیحی، م.، 1398. ارزیابی خشک سالی آب شناختی و تحلیل ویژگی های آن با شاخص جریان رودخانه یی (SDI) در ایستگاه های آب سنجی استان اردبیل. بین سال های 2000 تا 2008 تقریباً 99 میلیون انسان در سال توسط سیلاب در جهان تحت تاثیر قرار گرفته اند.

از آنجاییکه دوره نمونه بردای 4 ماه بود، به نظر میرسد درک دقیق وضعیت تغییرات شاخصهای بیولوژیکی نیازمند افزایش دوره نمونهبرداری، افزایش تعداد نمونههای مورد مطالعه، صید گونهها در اندازههای مختلف و پیگیری تغییرات و نوسانات گروههای سنی در طول عمر جمعیت مورد مطالعه میباشد. در رودخانه گرگانرود از فروردین تا تیر ماه 91 توسط دستگاه الکتروشوکر بصورت تصادفی صید و سپس با فرمالین 10 درصد تثبیت گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 53/1 : 1 و نرها غالب بودند.

بیشینه طول کل و وزن مادهها 107 میلیمتر و 17/12 گرم و برای نرها 112 میلیمتر و 50/12 گرم ثبت گردید. بیشینه ضریب وضعیت برای جنس نر در خرداد ماه (1/2) و برای جنس ماده در تیر ماه (08/1) بدست آمد. پرداختن به جزئیات در گچبریها و طراحیها از دیگر مشخصههای اصلی این نوع معماری هستند. بررسی لایههای محدوده شهر اصفهان نشان داد که بستر شهر اصفهان غالباً از سه لایه اصلی تشکیل شده است. عمده دلایل وقوع سیلابی با دبی لحظه ای 6000 متر مکعب در ثانیه در حوضه کشکان را می توان به وقوع بارش با میانگین 112/3 میلی متر در روز 12 فروردین و 321/5 میلی متری به مدت 9 روز از 4 تا 12 فروردین در سطح حوضه کشکان، حادث شدن سیلی با دبی لحظه ای 3350 متر مکعب در مورخه 5 فروردین 1398، نبود سد مخزنی ذخیره ای قابل ملاحظه برای مهار سیلاب، تاثیر پل بابازید به عنوان سد و جمع شدن رواناب در پشت پل تا شعاع 5 کیلومتری و رسیدن رمپ پل به نقطه شکست و در نتیجه افزایش مقدار و سرعت جریان دبی سیلابی به سمت شهر پلدختر، کاهش بستر رودخانه بین 1 تا 13 متر در بازسازی دیواره ساحلی بعد از سیل 15 بهمن 1384 در نتیجه کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه کشکان در شهر پلدختر هنگام سیل را می توان اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید