رود اترک ، پنجمین رودخانه پرآب کشور – رودخانه های ایران – سفر در ایران

در این سال، مذاکرات میان طرفین انجام شد ومنجر به صدور اعلامیه مشترک دو کشور در 6 مارس 1975 مورد علامت گذاری مرز زمینی بر اساس پروتکل 1913 گردید، اما در مورد تحدید حدود رودخانه ای توافقی حاصل نشد. در این پژوهش با استفاده از برنامه توسعه همکاری های مناطق مرزی (CBC) به بررسی عوامل و محرک های موثر بر پایداری اتحاد در مناطق مرزی پرداخته شد. این رودخانه از ارتفاعات سیاه دانه واقع در کوههای دالاهو سرچشمه میگیرد و پس از طی مسیر پرپیچ و خم باغهای گردو، وارد شهرهای مرزی سرپل ذهاب و قصرشیرین و سپس وارد کشور همسایه، عراق میشود.

رودخانه اترک از دامنه های جنوبی ارتفاعات هزار مسجد در حدفاصل شهرستان های قوچان و چناران سرچشمه می گیرد و پس از عبور از محدوده شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی وبخش های میانی شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد و مانه و سملقان در خراسان شمالی به شرق استان گلستان وارد شده و در نهایت به تالاب های حاشیه دریای خزر(تالاب آلاگل) می ریزد. در این پژوهش با توجه به وضعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی به بررسی نقش عوامل جغرافیایی موثر در قاچاق مواد مخدر از مرز های این استان به شیوه توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. به عبارت دیگر، همکاری متقابل چند دولت واقع در یک حوزهی جغرافیایی که دارای هدفهای مشترکی باشند مصداق منطقهگرایی است(امیدی، 1388: 22 – 21) که شایان ذکر است، دارای ماهیتی چند بعدی بوده و با مؤلفه هایی مانند جغرافیای مکانی، جغرافیای اقتصادی و جغرافیای اجتماعی تعریف میشود( 6:Ikenberry, 2008). منطقه گرایی در شرایطی شکل می گیرد که فرایندهای سیاسی، اجرایی، سازمانی و ساختاری ای برای تحول در ساختار منطقه ای به وجود آید.

منطقه گرایی در واقع به این دلیل که ترکیب تاریخی و ظهور ساختارهایی می باشد که بطور معمول نهادها و مقررات و الگوهای جدیدی در تعاملات اجتماعی میان بازیگران غیردولتی ایجاد میکند، به عنوان یک مجموعه کلی با جهانی شدن برخورد پیدا میکند. هدف از ایجاد سد انحرافی گمبیری،استفاده از آب رودخانه Kunar رای تولید انرژی است. 1/6 میلیارد نفر دیگر در مناطقی زندگی می کنند که کم آبی اقتصادی را تجربه می کنند، جایی که عدم سرمایه گذاری در بخش آب یا ناکافی بودن ظرفیت انسانی، تأمین تقاضای آب را برای مسئولان غیر ممکن می سازد.

همجواری ایران با کشور افغانستان و اتکای بخش اعظمی از اقتصاد این کشور بر کشت و قاچاق مواد مخدر و وجود بازارهای خرید مواد مخدر در مرزهای غربی ایران، مرزهای شرق کشور را با پدیده قاچاق مواد مخدر توامان کرده است. در دهه چهل خورشیدی انجمن آثار و مفاخر ایران تصمیم گرفت تا آرامگاهی در خور خیام بنا کند. به مرور زمان و همگام با تقویت منطقهگرایی در عرصه بینالمللی، شرایط حاکم بر فضای بینالملل بر پدیده منطقهگرایی اثر گذار بود؛ بطوریکه، در دوران جنگ سرد به دلیل وجود نظام دوقطبی، منطقهگرایی، متأثر از این نظام دوقطبی، حول دو کشور آمریکا و شوروی تحقق پیدا نمود؛ بدین صورت که منطقهگرایی در راستای پیوستن به یکی از دو بلوک شرق(شوروی) و یا غرب(آمریکا) شکل گرفت.

از جمله این گروهبندیهای منطقهای میتوان به سارک بعنوان بزرگترین سازمان منطقهای در جهان اشاره نمود که با شرکت کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، مالدیو و نپال، در 8 دسامبر 1985 با اهدافی از جمله: ارتقاء رفاه مردم جنوب آسیا و بهبود کیفیت زندگی آنها، تسریع رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و فرهنگی در منطقه و فراهم کردن فرصت زندگی شرافتمندانه برای آنها، ارتقاء و تحکیم خوداتکایی جمعی میان کشورهای جنوب آسیا، تفاهم و درک مشکلات اعضاء، ارتقاء همکاری و کمک متقابل در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، تحکیم همکاری با سایر کشورهای در حال توسعه و تحکیم همکاری میان اعضاء در مجامع بینالمللی، آغاز به کار کرد و در طی سالها فعالیت، همواره در تلاش است، اهداف و اصول اولیه و اساسی که در اساسنامه خود به تصویب رسانده محقق نموده و نیز منطقهگرایی کشورهای جنوب آسیا را تثبیت نماید.

استان خراسان رضوی، شمالی ترین استان کشور در همجواری با ایالت هرات در کشور افغانستان است که علی رغم اینکه ایالت هرات از ایالت هایی محسوب می شود که از کشت خشخاش پاک شده است و به لحاظ توسعه اجتماعی و فرهنگی از ایالت های رده بالای افغانستان محسوب می شود ولی حجم قاچاق مواد مخدری که از این ایالت به سمت استان خراسان رضوی روانه می شود، مرز این ایالت را با استان خراسان رضوی مبدل به یکی ازمرز های پرتردد و محموله های حجیم قاچاق مواد مخدر کرده است. نتایج نشان داد که در زمینه برنامه ریزی برای پایداری اتحاد در استان سیستان و بلوچستان به جز قرارداد تعیین حقابه رودخانه هیرمند در منطقه سیستان که با کشور افغانستان در چند دوره زمانی منعقد شد؛ طرح یا برنامه ای تصویب و اجرا نشد و از بین پنج عامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی-مذهبی، نهادی-ساختاری و سیاسی امنیتی، سه عامل اقتصادی (0/478)، سیاسی-امنیتی (0/473) و فرهنگی-مذهبی (0/363) بیشترین اثر را بر پایداری اتحاد مناطق مرزی در منطقه مورد مطالعه داشته اند.

یافتهها: وجود این سازهها در مسیر رودخانه باعث افزایش حداکثر توان عبوری سیلاب رودخانه سیستان در حالت عدم وجود این سازهها از 500 مترمکعب بر ثانیه به 810 مترمکعب بر ثانیه شده است. Findings: The results show that these structures increase the maximum Sistan flood power transmission in the absence of these structures from 500 m3/s to 810 m3/s. Discussion and Conclusion: In this study, the effect of 310 m3 per power transmission increse through Sistan River was observed. The reasons for the relatively low impact (the xpectation was more) are slight slope of Sistan plain, and water expansion on flood plain and back water in the direction of Sistan River flow.

It was also found that Discharge-Return period relation can be expressed as. By reviewing and evaluating the projects carried out in this area, their positive and negative aspects can be checked and the obtained results can be used to overcome the projects shortcomings, improve their efficiency and make the future projects more fruitful. Background and Objective: Rivers are the main arteries of human life, thus control and proper exploitation of these surface resources require a proper understanding of their behavior and investment in the river improvement.

Existence of diversion dam structures on the unpredictable rivers such as Sistan River may double the flood power transmission in some cases. This study attempts to evaluate the performance of Sistan and Zahak diversion dam structures and the structures alongside the river using HEC-RAS hydraulic model. Considering the importance of estimating Manning roughness coefficient with high precision for hydraulic calculation in the river engineering projects, the main river bed roughness coefficient for the main river and the flood plains of Sistan were estimated as 0.02 and 0.035, respectively. Method: Sistan River is the major border river between Iran and Afghanistan and Sistan life depends on it.

Consolidation of Turkmen Regime, London and New York, Routledge,2009. چند هموطن شد.برخی مناطق کشور در ادامه فعالیت سامانه بارشی، شاهد بارشهای تابستانی بودند؛ بارشهایی که گرچه به تعدادی از استانها طراوتی خاص بخشید، در برخی دیگر موجب سیل، آبگرفتگی و خسارت به زیرساختها شد. موزه آبادان یکی از قدیمیترین موزههای ایران است که در سال 1338 شمسی افتتاح شد. در بخش جغرافیای طبیعی استان: وجود ناهمواری ها وچین خوردگی های منقطع در مرز بین المللی که از خاک ایران شروع شده و تا کیلومتر ها در داخل خاک افغانستان ادامه می یابد، رودخانه هریر رود و بادهای 120 روزه سیستان و در بخش انسانی: همسایگی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، تراکم سکونت گاه های مرزی در حاشیه مرز دو کشور، تعدد خطوط ارتباطی اعم از ریلی، هوای و زمینی و ویژگی های جمعیتی استان خراسان رضوی و شهر مشهد مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند.

در این تحقیق به بررسی عملکرد سازه­های سد انحرافی سیستان و زهک و سازه­های جانبی در مسیر این رودخانه به کمک مدل هیدرولیکی HEC-RAS پرداختهشده است. واژه­های کلیدی: شبیهسازی هیدرولیکی،سامانه رودخانه، HEC-RAS. با دقت بالا برای انجام محاسبات هیدرولیکی در طراحی­های مهندسی رودخانه، میزان ضریب زبری بستر اصلی رودخانه سیستان 02/0 و برای سیلاب دشت­ها 035/0 برآورد گردید. بحث و نتیجهگیری: وجود سازه سدهای انحرافی در مسیر رودخانههای غیرقابل پیشبینی چون رودخانه سیستان توان عبوری جریان را میتوانند در بعضی موارد نزدیک به دو برابر افزایش دهند، در این تحقیق تأثیر افزایش 310 مترمکعبی بر توان عبوری رودخانه سیستان مشاهده گردید که یکی از دلایل تأثیر به نسبت کم(انتظار ما بیش از این بوده است) شیب ناچیز دشت سیستان و پخش شدن آب در بستر سیلابی و پس­زدگی آب در مسیر جریان رودخانه سیستان می­باشد.

اگر سوال و یا تجربهای از پارک ساحلی آفتاب مشهد دارید، در بخش نظرات با ما و دیگر خوانندگان مجله گردشگری یوتراوز به اشتراک بگذارید. محله پونک تهران در شمال غربی تهران قرار دارد و بخش عمده آن در منطقه ۵ شهرداری واقع شده است و بخشی آن در منطقه ۲ قرار دارد. این کاروانسرا، بامصالح سنگ، ساروج، گچ و آجر بنا شده و پلان چهار گوش با دو حیاط بزرگ و کوچک دارد. این طرح که از سوی ایالات متحده آمریکا برای کشورهای در حال توسعه ایجاد و مطرح گردید، به دنبال تغییر در مناسبات جهانی مطابق با منافع ملی ادراکی آمریکا بود.

این منطقه از پتانسیل لرزه خیزی بالایی برخوردار می باشد و جهت برآورد بیشینه بزرگای زمین لرزه ای که توسط گسله های منطقه ایجاد می گردد از روابط تجربی بین بزرگا و طول گسل استفاده شده است. این کمیسیون ها اصولاً مختلط و از سوی طرفين قرار داد تعیین می شوند . با توجه به حفاری های انجام شده در محل و آزمایشات نفوذپذیری، میزان نفوذپذیری در محل ساختگاه سد تعیین و عمق پرده آب بند پیش بینی شده است. علاوه بر موارد گفته شده در این پژوهش با توجه به نتایج حاصل از آزمون SPT میزان تراکم آبرفت در محل سد ارزیابی و تغییرات عدد نفوذ استاندارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

جنازه رودخانه اترک وی افزود: طی چند روز گذشته یک دستگاه خودروی وانت پیکان بلاصاحب در این محل کشف شده بود که اقدامات و تحقیقات پلیس برای مشخص شدن موضوع و علت فوت ادامه دارد. محله ولنجک در منطقه یک شهرداری تهران قرار دارد. شهر ماسال در کنار رودخانه خالکایی واقع شده است که این رودخانه از قله مرتفع شاهمعلم سرچشمه میگیرد و پس از طی ۴۰ کیلومتر از درون شهر ماسال میگذرد. رودخانه سفید رود با طول تقریبی ۷۶۵ کیلومتر پرآبترین و طولانیترین رود استان گیلان محسوب میشود. برای اینکه از این رودخانه بازدید کنید، بهتر است به استان گلستان بروید.

منطقهگرایی معادل کلمه لاتین رژیونالیسم است که از لغت Region به معنای منطقه و پسوند ism که به معنای گرایش و اعتقاد ترکیب شده است. آب به همان اندازه که زیباست، میتواند خطرناک هم باشد. خوب است بدانید ۳۰ درصد از آب شرب شهر تهران را این سد بتنی تامین می کند. از نتایج این پژوهش برای توسعه همکاری های مناطق مرزی و پایداری انسجام در مناطق مرزی مختلف ایران می توان استفاده نمود. رود اترک یکی از معروفترین رودخانه های ایران واقع در شمال شرق کشور است. اين غار به عنوان يکي از غارهاي مهم ودست نخورده جهان به عنوان اولين غارخفاش و مورد توجه گردشگران و محققان ودانشمندان قرارداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید