جاذبهها و تفریحات بابلسر با عکس و آدرس – رهی نو

این روستا واقع در حاشیه شرقی سد کرج ابتدا در جایی که اکنون بستر دریاچه سد کرج است قرار داشت اما در پی ساخت این سد اهالی و ساکنان آن به مناطق بالاتر کوچ داده شدند و بدین ترتیب تنها راه ارتباطی آن راه آبی بود. وی با اشاره به مضرات انتقال آب خوزستان به یزد برای مردم خوزستان گفت: در زمان اجرای این پروژه همچنین هیچ مطالعه ای انجام نشد که این کار غیرکارشناسی می تواند چه عوارض خطرناکی برای اهالی پایین دست کارون به همراه داشته باشد.

گراوند ادامه داد: برخی مسئولان اظهار می کنند که انتقال آب خوزستان برای تامین آب شرب مردم استان یزد بوده است، اما حتی در این شرایط نیز باید توجه داشت که ما نباید جمعیت یک استان را بیش از توان اکولوژیک آن افزایش دهیم تا برای تامین آب شرب ناچار به انتقال آب از استانی به استان دیگر شویم. این جامعه شناس با بیان این که مشکل اصلی کشور ما سدسازی نیست، بلکه بی فکری در مدیریت منابع آبی است، تاکید کرد: اساسا فلسفه احداث سد، مدیریت صحیح منابع آب است، اما متاسفانه مدیران ما این مدیریت را بلد نیستند و به جای این که از سدها برای مدیریت منابع آبی استفاده کنند، بیشتر توجهشان به تولید برق با استفاده از سدسازی است و به همین دلیل در پایین دست سدسازی می کنند تا بتوانند از انرژی مکانیکی حرکت آب برای تولید برق استفاده کنند.

وی افزود: البته در زمان وقوع همان سدها نیز مشاهده کردیم که وجود سد سیمره موجب شد که از بخش زیادی از حجم سیلی که می توانست وارد حوضه آبریز کرخه شود، جلوگیری شد. این کار نیز موجب تبخیر حجم عظیم آب از سد کرخه می شود و عملا بخش زیادی از آب حوضه آبریز کرخه به همین صورت به هدر می رود. گراوند با تاکید بر این که انتقال آب کارون به فلات مرکزی ایران، این رودخانه بزرگ را از حیز انتفاع ساقط کرده است، عنوان کرد: جانمایی بسیاری از سدهای ساخته شده روی کارون به جهت انجام پروژه های انتقال آب نیز کاری غیرکارشناسی بوده است؛ به طور مثال، هیچ کس در هنگام ساخت سد گُتوند به این نکته توجه نکرد که این سد بزرگ به گنبدی نمکی برمیخورد که منجر به نابود شدن حجم عظیمی از آب کشور می شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که ما باید این صنایع را در خلیج فارس توسعه دهیم تا کارخانجات از آب دست دومی که مصرف شده و به پایین دست رسیده است، برای تولید محصولات مختلف استفاده کنند. یک روش غیر مستقیم برای قضاوت در باره دقت یک معادله انتقال رسوب، محاسبه نتایج شبیه سازی با استفاده از آن معادله و مقایسه آن با میزان آبشستگی و رسوبگذاری اندازه گیری شده می باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین وقتی توان اکولوژیک یک منطقه دیگر پاسخگوی جمعیت موجود در آن نیست، ما باید به جای انتقال مکرر آب، برای جابهجایی جمعیت مازاد سیاست مناسبی را اتخاذ کنیم، نه این که با انتقال آبی که برای یک منطقه دیگر است، جمعیت مازاد را در منطقه مقصد تثبیت کنیم و به بروز عوارض اجتماعی متعددی در هر دو منطقه مبدا و مقصد دامن بزنیم. یزد و اصفهان منتقل شده است، هم زاینده رود خشک شده و هم بسیاری از مزارع استان خوزستان که در طول تاریخ در آن کشاورزی انجام می شد، بدون آب مانده است.

گراوند درباره تبعات ناشی از تداوم انتقال آب کارون به استان های یزد و کرمان گفت: این کار اولا منجر به کاهش هرچه بیشتر سهم آب مناطق پایین دست کارون در استان خوزستان خواهد شد و ثانیا می تواند خشک شدن هرچه بیشتر زاینده رود را نیز به همراه داشته باشد. اما متاسفانه عدم ساخت سد معشوره روی رودخانه کشکان، منجر به ورود آسیب های زیادی به زیرساخت های بخش وسیعی از استان خوزستان بر اثر وقوع سیل شد. فرماندار شهرستان شهربابک می گوید: یک رشته قنات، سیستم آبیاری تحت فشار در مسیر این سازه و چند اصله درخت گردو در این منطقه آسیب جدی دیده است.

وی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی باید از این برنج کاری ها ممانعت جدی می کرد، تصریح کرد: متاسفانه مدیریت منابع آبی در کشورمان کاملا رها شده و هیچ کس توجهی به لزوم اجرای الگوی کشت مناسب ندارد. این کارشناس علوم اجتماعی همچنین بی توجهی به لزوم اجرای الگوی کشت مناسب در حوضه آبریز کرخه را از دیگر عوامل بی آبی این روزهای خوزستان توصیف کرد و گفت: متاسفانه اکنون چه در استان لرستان و در کنار سرشاخه های کرخه یعنی سیمره و کشکان و چه در خود خوزستان و در پایین دست سد کرخه، بسیاری از کشاورزان بدون در نظر گرفتن شرایط خشکسالی مانند سال های قبل اقدام به برنج کاری کرده اند و همین مساله فشار زیادی را بر منابع آبی حوضه کرخه وارد کرده است.

این در حالی است که اگر آن سدها وجود داشت، امروز هم آب بیشتری در شرایط خشکسالی در اختیار مردم خوزستان بود و هم در سال های قبل از وقوع سیل های شدید جلوگیری می شد. این جامعه شناس در توضیح بیشتر گفت: جانمایی سدهای کرخه قاعدتا باید در ارتفاعات یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا در استان لرستان یا ایلام انجام می شد؛ اتفاقی که البته فقط برای سد سیمره رخ داده است و با وجود این که باید بالاتر از این سد، سدهای سازگون و کران بزان احداث می شد و روی رودخانه کشکان نیز باید سد معشوره را می ساختند، اما متاسفانه پروژه ساخت هیچ کدام از این سدها به جز سیمره، اجرایی نشد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا هوائی در نشست شورای حفاظت منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه باید روش های آبیاری در استان اصلاح شود، تصریح کرد: تسهیلات و آموزش های لازم در این خصوص به کشاورزان ارائه خواهد شد. این جامعه شناس با تاکید بر این که انتقال آب خوزستان به یزد به هیچ وجه به نفع مردم یزد نشده است، تصریح کرد: مدیرانی که آب خوزستان را به یزد بردند، چون هیچ گونه مطالعات اجتماعی لازم درباره این مساله انجام ندادند، اصلا نفهمیدند که این کار به نفع مردم یزد نیست و می تواند عوارض اجتماعی متعددی را برای اهالی این استان به همراه داشته باشد.

این کارشناس علوم اجتماعی با تاکید بر این که هدف از انتقال آب خوزستان به یزد، تامین آب شرب مردم یزد نبوده است، تصریح کرد: مهمترین هدف این انتقال آب، آبرسانی به صنایعی بوده که بخش زیادی از کارکنان آن هم یزدی نیستند و از مناطق دیگر به این استان آمده اند؛ مساله ای که منجر به افزایش زمینه های بروز فساد اجتماعی و گرفتاری های فرهنگی در این استان شده است. وی در ادامه کشت محصولات آب بر در پایین دست سد دز را نیز از دیگر عوامل تشدید بحران آب خوزستان در شرایط کنونی دانست و گفت: متاسفانه اکنون شرایط به گونه ای است که نه تنها آب کارون به جای این که به مناطق پایین دست خوزستان بیاید، به کویر مرکزی می رود، بلکه بخش زیادی از آب رودخانه دِز نیز صرف آبیاری زمین هایی می شود که به صورت غیرکارشناسی، محصولات آب بر نظیر برنج در آن کاشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید