تحلیل ادبی و هنری رؤیا در متن و نگاره داستان «خواب دیدن توس سیاوش را

2- آداب و شعائری که بازماندگان فرد متوفی در زمان احتضار، هنگام مرگ و پس از مرگ درباره ی شخص درگذشته برگزار می کنند که با توجه به اینکه نمی توان اصطلاح شامل و جامعی برای این آداب وضع کرد، تسامحاٌ در این نوشتار از اصطلاح کفن و دفن استفاده خواهد شد. از سوی دیگر رومیان و یونانیها این رود را Etymandros یا Erymanthus میخواندند.این رودخانه با حوزه آبریزی به وسعت 350 هزار کیلومتر مربع، بزرگترین رود فلات ایران و کشور افغانستان است.

رود هیرمند با ۱۴۰۰ کیلومتر طول، بزرگترین رودخانه داخلی افغانستان میباشد که نقش مهمی در آبادانی و سرسبزی قسمت وسیعی از کشور ما دارد. Excerpta anatomica که در سالهای 1631-1629 نوشتهشده است، دکارت سه بخش برای مغز در نظر می­گیرد؛ لایه­های خارجی که امروزه بهعنوان کورتکس مغزی شناخته می­شود، لایه­های داخلی یا سطح داخلی بطن­های مغزی و همچنین ماده مغزی که میان لایه­های داخلی و خارجی مغز است. بسیاری، جنگ داخلی سوریه را نمونهای از یک جنگ آب میدانند. رودخانهٔ ارغنداب که در لاتین «آراخوتوس» نامیده میشود، رودخانهاى است که از نواحى قندهار افغانستان میگذرد.

هیرمند یکی از رودهای مهم، بزرگ و پرآب افغانستان است که با شعبههای خود، نواحی وسیعی ازجنوب غربی کشور را آبیاری مینماید. رود هیرمند (هلمند) از کوههای «یغمان» در غرب کابل سرچشمه گرفته و 1400 کیلومتر طول دارد و در جنوب غربی افغانستان قسمت کمی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل میدهد و مهمترین منبع تأمین آب دریاچه های سیستان و بلوچستان و اراضی زراعی شمالی آن است. از سال ۱۸۵۷م که به موجب قرارداد پاریس، ایران، افغانستان را به رسمیت شناخت تا زمان آخرین قرارداد تقسیم آب میان ایران و افغانستان، بر سر آب رودخانه هیرمند همیشه میان این دو کشور مذاکراتی وجود داشته است.

رودخانه کابل و شعبههای بزرگ و کوچک ان، تنها رود افغانستان است که پس از پیوستن به رود سند پاکستان به اقیانوس هند (آبهای آزاد) میریزد. اما طی سالهای اخیر، این رودخانه خشک گردیده است و به ناچار برداشت از آب زیرزمینی شدت گرفته است که منجر به پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، تنها طی ۸ ماه به اندازه ۲۰ متر شده است. دبی( مقدار آبی که در یک ثانیه از یک نقطه معین عبور می کند) آب این رودخانه بطور متوسط 250 متر مکعب در ثانیه می رسد. رود کابل از کوههای شرقی افغانستان سرچشمه گرفته و از وسط دو شهر مهم «کابل» و «جلالآباد» عبور کرده، وارد خاک پاکستان میشود و به رود «سند» میریزد.

با توجه به یک محقق شناخته شده، رودخانه ای که عبور پاریس (سن)، آن را یک نوع قطب نما برای فرانسه است. قوه قانون گذاری فرانسه در پارلمان این کشور دارای دو مجلس ملی و سنا می باشد. این پژوهش به بررسی نقش و جایگاه هیدروپلیتیکی رودخانه هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. حداکثر آبدهی لحظهای رودخانه باهوکلات ۸/۱۱ مترمکعب در ثانیه اندازهگیری شده است. براساس این قرارداد در هر ثانیه ۲۲ مترمکعب آب به ایران تعلق گرفت، سپس ۴ مترمکعب دیگر به آن اضافه شد تا بر این اساس سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب هیرمند وارد خاک ایران شود.

در قسمتهای اولیه به علت شیب و تندآبها و آبشارها قابل کشتیرانی نیست ولی در ماه ثور بر اثر آب شدن برفها ، آب این رودخانه زیاد می شود و در هنگام پر آبی حدود 900 کیلومتر آن قابل کشتیرانی است در سواحل آن رودخانه شیرخان بندر و بندر حیرتان قرار گرفته، که کالاهای صادراتی یا وارداتی افغانستان به کشورهای آسیای میانه از این طریق مبادله میشود. این رودخانه از ارتفاعات لعل وسرجنگل در ولایت غور سرچشمه میگیرد و از بهم پیوستن دو رود، درنزدیکی قریهٔ «شینیه دولت یار» به وجود می آید. اميد است كه رهبران كنوني كشور به جاي مسائل حزبي و قومي به اين مسائل بيانديشند تا افغانها هميشه سربلند باشند و ديگر به خاطر لقمه اي نان به كشورهاي ديگر مهاجرت نكنند و تن به مارهاي سخت و طاقت فرسا در آن كشورها ندهند بلكه افغانستان اين پتانسيل را دارد كه نيروهاي كار آن كشورها به افغانستان به خاطر انجام كارهاي سخت بيايند.

شايد شنيده باشيد كه جنگها در اين قرن بيشتر بر سر مسئله آب است؛ اين بدان معني است كه اهميت تامين آب براي كشورها بيشتر از ساير ملزومات شده است و در راس اولويتهاي آنها قرار مي گيرد كه حاضرند به خاطر آن دست به اسلحه نيز ببرند. به خاطر استفادهٔ بهتر از اب این رودخانهها برای زراعت و تولید برق، بندهایی روی اینرودها احداث شده است که میتوانیم از بندهای سروبی، نغلو، درونته، بند کانال ننگرهار، ماهیپر، خروار و بتخاک نام ببریم. با وجود آن كه شبكه تلویزیونی امبیسی امتیاز انحصاری برگردان تلویزیونی قصه كمیك استریپی «ایلجیمائه» را دارد، ولی یك شبكه تلویزیونی دیگر كره به نام اسبیسی هم مجموعهای در رابطه با این شخصیت تهیه و تولید كرد.

این رود 1230 کیلومتر طول داشته و دارای آبشارهای متعددی است که برای تولید برق مناسب است. هریرود ۱۱۲۴ کیلومتر طول داشته و ۵۶۰ کیلومتر آن در داخل افغانستان جاری است. رود «تگاوایشان» از جملهٔ بزرگترین رودهایی است که به هریرود میپیوندد. با نگاهي به سيستم درياهاي افغانستان مي بينيم تمامي آنها به خارج از افغانستان سرازير مي باشند و اين كشورهاي همسايه هستند كه بيشترين سود را از درياهاي افغانستان مي برند. تركمنستان؛ در واقع هيچ درياي مهمي در تمامي اين كشور وجود ندارد و كشاورزي اين كشور كاملا وابسته به آبهايي است كه از خارج به آن كشور سرازير است.

این منطقه از طریق همسایه شمالی خود (منطقه ۴) به ارتفاعات کوه البرز و از طریق همسایه جنوبی خود منطقه ۱۳ به جنگلهای سرخه حصار و کوههای سه تپه میرسد. اين كشور با مهار آبهاي اين منطقه سياست خود را به خوبي به كشورهاي پايين دست خود ديكته مي كند. در سواحل این رودخانه «شیرخان بندر» و «بندر حیرتان» قرار گرفته است، که کالاهای صادراتی یا وارداتی افغانستان از این طریق با کشورهای آسیای مرکزی مبادله میشوند. در شمال رودخانه برگ جهان صخره رسویی بزرگی قرار دارد که از سطح زمین های جنوبی ۴۵ متر ارتفاع دارد و اطراف آن باغات روستا قرار گرفته است.

سرانجام در سال 1351 معاهده نحوه استفاده از آب رودخانه مرزی هیرمند بین دو کشور امضا و مبادله گردید که در حال حاضر نیز مورد استناد و پذیرش هر دو کشور قرار دارد. فیتوپلانکتونهای این رودخانه به 6 شاخه و 75 جنس تعلق داشته که مهمترین شاخه های آن Chrysophyta وChlorophyta بودند و همچنین از زئوپلانکتونهای منطقه شاخه های Rotatoria, Protozoa و Arthropoda که 28 جنس را شامل می شدند مورد شناسایی قرار گرفتند. در حال حاضر از شیرخان بندر در ولایت قندوز افغانستان به تاجیکستان و بالعکس توسط کشتی صورت میگیرد.

این رود از ارتفاعات مناطق بهسود، پنچاب و دایکندی (میان دو کوتل اونی و حاجیگگ) سرچشمه میگیرد. این رودخانه از فلات پامیر خورد سرچشمه میگیرد و به دریاچه آرال میریزد. شعبه های این رود در خاک افغانستان عبارتند از : رود کوکچه، رود قندوز ، رود شیوا به همراه آبهای واخان و پامیر، تقریبا چهل درصد آب این رودخانه را در افغانستان تشکیل می دهند. و شیب متوسط اين رودخانه در حدود سه درصد است.

کاخ شاهی (یا کاخ شهرستانک) که در زمان ناصرالدین شاه قاجار در کنار رودخانه شهرستانک بنا شده است نیز بیان گر همین مدعاست. هم­چنین گاماروس­ها حساسیت زیادی نسبت به عوامل آلاینده ی محیطی از خود نشان می دهند و به همین دلیل شاخص بیولوژیکی آب منطقه شناخته می شوند و در ارزیابی کیفیت آب نیز نقش مؤثری دارند(22). در واقع، ادامه حیات این قسمت از منطقه مرزی و شرق کشور با این رود ارتباط مستقیم دارد که بخش مهمی از اختلافات، منازعات، معاهدات، حکمیت ها، مذاکرات و جریانات مربوط به مرزهای خاوری ایران و افغانستان را به خود اختصاص داده است.

درختان نقشپرداز عالم در تجدید حیات و احیاشدگی دائمی هستند، اما در مرکز عالم، همواره درختی(درخت زندگانی جاوید یا دانش) روییده است. خدامراد داودی اهل روستای موردل: من 2 هزار درخت گردو دارم که 14 ماه است نتوانستهام آبیاریشان کنم. هزار و 200 تا درخت دارم که دارند میخشکند. از تهران وارد آزادراه تهران – کرج و سپس کرج – قزوین شوید تا به کردان برسید. در اين ميان موقعيت كشورمان بسيار برجسته و مهم مي باشد زيرا كه با توجه به موقعيت جغرافيايي و وجود ارتفاعات سر به فلك كشيده هندوكش؛ افغانستان به عنوان بام منطقه نقش بسيار مهمي در تامين آب كشورهاي همسايه دارد و كشورهاي همسايه به شدت نياز به آبهاي اين كشور دارند.

در نيمه جنوب شرقي ايران (كه شهر زابل و زاهدان در آن قرار دارند) دريايي وجود ندارد و تنها منبع آبي منطقه درياچه هامون است كه باز تنهاترين منبع تامين آب اين درياچه هم درياي هيرمند مي باشد. محمدحسین پاپلی یزدی، کارشناس امور دیپلماسی آب ایران بر این باور است که هریرود، رودخانهای تمدنساز است و دهها شهر و صدها آبادی به برکت این رود ایجاد شده و در تاریخ درخشیدهاند و تمدنهای سرخس، تجن، غوریان و هرات، بدون این رودخانه نمیتوانستند پا بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید