تاریخ این قوم جذابیت خاصی دارد

آبشارهای ایگواسو در مرز آرژانتین و برزیل شامل ۲۵۷ آبشار در مسیری به طول ۷/۲ کیلومتر می شود این آبشار رودخانه را به دو قسمت رود بالایی و رود پایینی تقسیم می کند. این موضوع به خودی خود در ناکارآمدی سارک تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته است. از سویی دیگر، از آنجا که اکثر این کشورها جزء کشورهای در حال توسعه جهان محسوب میشوند که درآمدشان از تمرکز بر بخش کشاورزی، خدمات و صادرات مواد اولیه تأمین میشود و صنعت تنها یک چهارم اقتصاد منطقه را تشکیل میدهد، همین عامل باعث شده که روابط تجاری این کشورها به جای درون منطقهای، بیشتر برون منطقهای باشد.

این اختلافات در سریلانکا، دولت های متعددی را در این کشور به مرز فروپاشی کشانده است و نخبگان سیاسی را در انجام اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه ساخته است. با توجه به اینکه انباشت سرمایه برای سرمایهگذاری اهمیت بالایی دارد اعضای سارک برای سرمایهگذاری با کسری منابع مواجه هستند و بدهی خارجی آنها بالا میباشد؛ به طوری که هند بیشترین و مالدیو کمترین بدهی را دارد. در نپال، دو گروه مائوئیست و احزاب چپ، بحران دموکراسی را در این کشور بوجود آوردهاند بطوری که این اختلافات دولت انتخابی را با شکست مواجه نموده.

یکی از مهمترین عوامل واگرایی منطقه سارک چالش های اقتصادی اعضاء آن می باشد که از دو عامل فقر شدید و مکمل نبودن اقتصاد کشورهای عضو ناشی می گردد؛ بدین صورت که به دلیل فقر مزمن، تراز درآمدها و هزینهها در بین اعضای سارک منفی است، یعنی میزان هزینهها از درآمد این کشورها بیشتر میباشد. کم کم سر و کله ی صنایع بزرگ، پالایشگاه و نیروگاهها در حاشیه ی رودخانه هم پیدا شد که روز به روز با برداشت بی رویه آب و آلوده نمودن آن صدمات جبران ناپذیری را به آن وارد نمودند. با توجه به پوشش گیاهی متنوع استان اصفهان حدود ۲۴ هزار گونه مختلف جانوری نیز در نقاط مختلف استان زندگی میکنند.

یکی از مهمترین عواملی که سبب ساز واگرایی میان اعضای سارک می باشد، وجود اختلافات قومی و بی ثباتی داخلی کشورهای منطقه می باشد؛ حال آنکه همکاری و همگرایی منطقهای به فضای با ثبات سیاسی نیاز دارد؛ زیرا، رسیدگی به چالش ها و بحران های داخلی دیگر فرصتی برای برونگرایی و همکاری فراملی برای کشورها باقی نمیگذارد؛ کشورهایی مانند پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و نپال از جمله کشورهایی می باشند که با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. همچنین احداث مزارع پرورش غیرمجاز ماهی در سرشاخههای رودخانه بزرگ کارون از جمله رودخانه ارمند، رودخانه بهشت آباد، کاج، کارون میانی و…

بنابراین، در این مطالعه به منظور تخمین میزان تبخیر از یک مدل رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. اختلافات ارزی و مرزی بین کشورهای اتحادیه سارک نقش برجستهای در شکل دهی مناسبات و روابط میان کشورهای منطقه داشته و به صورت بالقوه عامل بیثباتی و عدم همگرایی در این منطقه به شمار میرود و در مواقعی نیز تبدیل به منازعه و چالش میان این کشورها میگردد. بر این اساس میتوان گفت، حوزه سارک حداقل در بخشهای شمالی آن به لحاظ موقعیت جغرافیایی طبیعی در وضعیتی قرار دارد که حیات جداگانه هر کدام از کشورها بدون همکاری جدی سایر کشورها با مشکل روبرو خواهد بود(2007Chowdhury,).

اضافه بر اين در اين خانه ها فضاهاي متعدد ديگري وجود دارد كه هر كدام عملكرد مخصوص ديگري را بر عهده دارند كه عبارتنداز :محل انبار مواد غذايي ساكنين ، محل نگه داري وسايل و لوازم كشاورزي ، محل استقرار دستگاه قالي بافي ، محل خواب و نشيمن و محلي براي پذيرايي ميهمانان به اين ترتيب مسكن در اين منطقه از تنوع برخوردار است. پیمان سارک در آسیا به عنوان نمونهای از منطقهگرایی شکل یافته و در طول سالها فعالیت، عملکردهایی را متناسب با اهداف مدنظر اعضای خود داشته است که این عملکردها و فعالیت ها نشان دهنده تأثیرات این پیمان در منطقه گرایی میباشد.

به طور جزم بر خدا حكم نكن ، اینك فشار قبر سعد را فرا گرفت . حداقل میتوان گفت که بخشی از اختلافات مرزی هند و بنگلادش بر سر نحوهی تقسیم آب رودخانه گنگ و هند و پاکستان بر سر نحوهی تقسیم رودخانه سند، از همین واقعیت جغرافیایی ناشی شده است. حوزه سارک هر چند در قلب خود صحراهای خشک و بی آب و علف بلوچستان پاکستان و راجستان هند را جای داده است، ولی بخش اعظم آن از جهت شرایط زندگی و کشاورزی مساعد است و این منطقه صاحب رودخانههای پر آب جهان نظیر گنگ است.

یکی از مهمترین اهداف سارک، رشد اقتصادی، توسعه کشاورزی و اجتماعی و بالا بردن سطح زندگی و مبارزه با فقر است که متأسفانه همه اعضای سارک نتوانسته به این اهداف دست یابد فقط کشورهای شاخص سارک مثل هند، پاکستان تا اندازهای بنگلادش توانسته در حوزه اقتصادی موفقیتهایی داشته باشد ولی سایر کشورهای عضو هنوز در ابتدای راه قرار دارند. بنابراین برای این پارک با توجه به طول یک ونیم کیلومتری آن، ورودیهای متعددی در نظر گرفته شده است. در خصوص افغانستان نیز شایان ذکر است، این کشوری نیز با مشکلات سیاسی و اقتصادی متعددی درگیر میباشد؛ بطوریکه، تولید و افزایش مواد مخدر، مسلح کردن قبایل در افغانستان، اختلافات پاکستان و افغانستان، تروریسم، اختلافات قومی و مذهبی و غیره باعث شده که این کشور به ثبات سیاسی و امنیتی دست نیابد.

اقتصاد کشورهای عضو سارک اساساً اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و خدمات است و غیر از هند که در زمینه صنعت، پیشرفت چشمگیری داشته و برخی از اقلام صنعتیاش میتوان به نیاز کشورهای عضو سارک پاسخ بدهد، سطح پیشرفت صنعتی در سایر کشورهای منطقه محدود بوده و نیازهای متقابل را پوشش نمیدهد. در دور دوم مذاکره برای کاهش تعرفهها، کشور هند تعرفه 911 قلم کالای کشورهای عضو را کاهش داده و برای 456 قلم از کالاهای صادراتی خود امتیازات تعرفههای اخذ کرده است. این توجه ویژه را میتوان معلول دو عامل دانست: یکی توسعه سریع اقتصادی این کشور و ارتقای چشمگیر موقعیت آن در سیاست بینالملل که در ترکیب با سایر مؤلفههای قدرت، توانسته است هند را از استانداردهای «قدرت بزرگ» برخوردار کند و دیگر اینکه هند با برخورداری از این موقعیت، گزینه مناسبی برای برقراری موازنه در قاره آسیا به شمار میآید؛ زیرا در حقیقت آمریکا تلاش کرده است چین را به وسیله قدرتی مانند هند موازنه کند.

دوچرخه سواری کوهستان به خودی خود لذت بخش هست حال اگر مسیر آن در کنار و کرانه یک رودخانه زیبا باشد، لذت آن دوچندان میشود و اگر این موضوع به صورت جمعی با دوستان و دوچرخه سواران دیگر همراه باشد که دیگر لذتی بیشتر نیز خواهد داشت. دکتر الیک با بیان این که در پروژه ی مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود همه ی ذینفعان دخیل هستند ، گفت : اجرایی شدن نتایج پروژه برای ما بسیار مهم است و همکاری فرا بخشی میان همه اعضا را نیاز دارد . رئیس انجمن بنادر محلی آرژانتین گفت: پایین آمدن شدید سطح آب در رودخانههایی مانند رودخانه پارانا باعث شده است کشتیهای عبوری از بندر روزاریو که مرکز تجارت غلات است، مجبور شوند ۲۵ درصد از حجم محولههای خود بکاهند.

در قبال همسایگان غربی (عراق و ترکیه) با وضعیتی خنثی روبهرو هستیم؛ یعنی درست است که هماکنون ثباتی نسبی را در وضعیت آبهای فرامرزی در این منطقه شاهدیم، ولی این منطقه حساس، در آینده مستعد اختلافات آبی شدید است. بررسی اهداف سارک و عملکردهای متناسب با آن حاکی از آن است که مسلماً سارک تا اندازهای هر چند ضعیف به بعضی از اهداف بطور نسبی دست یافته است ولی هنوز تا رسیدن به تمامی اهداف راه درازی پیش رو دارد. اگرچه قراردادهای زیادی بین این گونه کشورها منعقد شده است ولی این گونه تفاهمات در عمل به دلایل متفاوت طبیعی، کمبود بارش و یا تضاد سیاسی کشورها کمتر به مرحلهی اجرا گذاشته شدهاند.

چون مسیری كه معمولا كشتیها در الب بر میگزینند ، بر حسب وضعیت آب و كم و زیاد شدن ارتفاع آن تغییر میكند ، در فصلی كه ارتفاع آب پایین است یك كمیسیون به تحدید تالوگ خواهد پرداخت ، تالوگ یاد شده حدود مرزی بین دو دولت را معین خواهد نمود ( ماده 2 ) مواد 4 و 14 سند نهائی كنگره وین ( مورخ 9 ژوئن 1915 ) تالوگ را به عنوان مرز در رودخانه ویستول ـ بین گالیسی و شهر آزاد كراكوی ـ و بر روی پو ، در مجاورت دولتهای پارم و پلزانس و گواستالا مطرخ كرده اند .

این عوامل باعث میشوند تا قهرمان آزمون خود را در برابر وضعی معین انتخاب کند و راه خود را برگزیند (برای مطالعة بیشتر، ر.ک؛ فرانکل، 1393: 45ـ46). در شاهنامة فردوسی، قدرت و زور پهلوانی رستم همراه با چارهاندیشی در لحظات بسیار دشوار از طریق این آزمون ارزیابی میشود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک، وحید واسطه، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد: ۶۰ کیلومتر از بستر رودخانه اترک در منطقه سیساب به انجام لایروبی نیاز دارد که لایروبی چهار کیلومتر آن آغاز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید