آخرین اخبار «رودخانه اترک

قزوین را درختان و تاکستانهای بسیار است ولی همه به طریق دیم آبیاری میشود». کاری که باید بکنید جبران میزان آبی است که از دست می دهید.یک فرد متوسط روزانه حدود 2 تا 3 لیوان آب از تنفس، و 1 لیوان دیگر از طریق عرق کردن از دست می دهد. بر اساس بررسی های انجام شده در طرح جامع شیلاتی طی سال های 1373 و 1374 در ناحیه دهانه رودخانه سفیدرود تا سد سفیدرود و سر شاخه های قزل اوزن و شاهرود، 45 گونه و زیرگونه ماهی متعلق به 36 جنس و 17 خانواده شناسایی شده که در بین ماهی های مهاجر عمده ترین آنها عبارتند از:اوزون برون، تاس ماهی، ماهی سفید، کپور معمولی، سس ماهی، لای ماهی، اسبله، سفید کولی، شاه کولی، سیاه کولی و البته ماهی های خانواده کپور بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

استان لرستان سرزمین آبشارهای بلند، کوههای سر به فلک کشیده، رودخانههای خروشان و غارهای شگفتانگیز است. اما قزوین امروز با قزوین آن سالها آنقدر متفاوت است که اگر قرار بود در این دوران بار دیگر هر کدام از آن سفرنامهنویسان قزوین را ببینند، حتما آن را نمیشناسند، که قطار توسعه راه اشتباهی را که از چند دهه قبل در تهران آغاز شده پیش گرفته و به سرعت جلو میرود. امروز باید مانند گذشته درآمدهای باغداران باغستان به هم نزدیک باشد، اما اینطور نیست. اگر مصرف آب شرب هر نفر 20 لیتر باشد، فقط بزرگترین دستگاه می تواند آب شرب 250 نفر را تامین کند.

اگر بخواهند باغستان برایشان منبع درآمد باشد، امروز باید مانند گذشته عمل کنند، آبرسانی به باغها را بار دیگر به طور مرتب اجرایی کنند. سولایانه گرهیه سوتره”( Svalayana Grinhya Sutra) توصیه می کند که در مراسم قربانی گذاری که به مناسبت مرگ بزرگی برگزار می شود، زنان جوان خویشاوند باید چشمان خود را تدهین کنند. آنگاه همسر مرد متوفی را در جهت شمالی پیکر قرار دهند. سپس برادر شوهر متوفی یا کسی دیگر به نمایندگی از وی یا کنیز سالخورده ای به او می گوید: ای زن من تو را به جهان دیگر می برم، تو در کنار همسر متوفی خود بخواب، همسری که دست تو را در دست خود نهاد و به تو عشق ورزید. منتره ای دیگر در “اتروه ودا” ( Athara Veda) در این باره وجود دارد که می گوید: ای مرد متوفی این زن با انتخاب جهانی که تو در آن هستی، در کنار تو خوابیده است تا این رسم دیرینه را انجام دهد، در این جهان به او فرزند و ثروت عطا کن. این عبارت نشان می دهد که زن پس از مرگ شوهر می تواند مجدداٌ ازدواج کند نیوگا گردد.در دوره ی ریگ ودا این رسم متوقف شد و تنها به صورت نمادین انجام گرفت. بدین ترتیب که پس از انجام مراسم تدفین مرد متوفی، همسر وی به گورستان برای انجام عمل ستی به طور نمادین می رفت که در آنجا به او گفته می شد همین که تو تا دروازه های مرگ به دنبال شوهرخود رفته ای، آن چه که از تو انتظار می رود، انجام داده ای، لذا بازگرد. از سال 600 پیش از میلاد تا سال 300 پیش از میلاد نیز سخن از خود سوزی حقیقی زن بیوه به میان نمی آید(. Idem,.293-5) تا وقتی که ازدواج مجدد زن در جامعه معمول بود، دلیلی بر انجام عمل ستی وجود نداشت. البته باید گفت در دوره های اولیه، این رسم به صورت نمادین انجام می گرفت و تنها به منظور نشان دادن پاکدامنی و وفاداری زن به شوهر خود صورت می گرفت. اما در دوه های متأخر، این رسم شکلی عملی به خود گرفت( Lok.cit) بر اساس مهابهاراتا، پس از مرگ شوهر، زن ممکن است اغفال شود. از آن جا که خلقت زن تنها به منظور تولید نسل است و با مرگ شوهر این هدف منتفی می شود، لذا باید سوزانده شود تا فرزندان نامشروع از وی به وجود نیایند. باید به خاطر داشته باشیم که در این دوره ازدواج مجدد و نیوگا شدن زن ممنوع شده بود. البته این امر مدت زیادی نپایید. زن بیوه که نه می توانست مجدداٌ ازدواج کند و نه قادر بود نیوگا شود، تنها می توانست از راه پذیرفتن کودک به فرزند خواندگی، از رسم ستی نجات یابد. این امر باعث شد که رسم ستی کمتر انجام شود. Idem,.295-9)) درباره ی قوانین مربوط به ناپاکی عقاید متفاوتی وجود دارد. برخی بر این عقیده اند که دوره ی ناپاکی باید به طور کامل رعایت شود وستی باید یک روز پس از پایان آن انجام شود. از سوی دیگر در “برهمه پورانه” ( Brahma Purana) (ازمتون مهم مربوط به دوره ی حماسی و از مجموعه ی ادبیات پورانه ای به حساب می آید) آمده است که تنها سه روز اول ناپاکی باید رعایت شود، اما عده ی دیگر مانند “پایت بیناسی”( Paitbinasi)، “همسپدی”((Hamespadi و “سولاپانی Sulapani معتقدند که در صورتی که زن بیوه بخواهد همراه با شوهر ستی کند، نباید دوره ی ناپاکی را رعایت کند و در صورتی که بخواهد بعداٌ ستی کند باید سه روز از دوره ی ناپاکی را نگه دارد.

این اتفاقات در حالی رخ میدهد که نه تنها تراکم ساختوساز به مردم در شهر داده میشود، بلکه با صدور مجوزهای پروانه ساختمان بیش از حد، باغستان را به تخریب کامل نزدیک میکنند و با قول و قرارهای مدتدار به باغداران آنها را برای فروش زمینهایشان با قیمتهای پایین راضی میکنند. حضرتیها میافزاید: اما کانون مسدود کردن منابع آب از بالا دست است و در حقیقت اجرای تهمیداتی است که مانع سوار شدن آب به باغستان شود.

بالا دارند ماهی پرورش میدهند و 300 متر پایینتر آب را پمپاژ میکنند و به خورد ما میدهند. 2% آب سالم در دسترس از ذخایر یخچال های طبیعی است که در اثر گرمای محیط به آرامی آب شده و قابل استفاده می گردد. پاسخ خواهند داد: در دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و یخچالهای طبیعی و آب های زیرزمینی(تحت الارضی). در واقع این دستگاه های پس از آب شیرین کن ها، نسل دوم برای غلبه بر بحران بی آبی است. با اختراع دستگاه تولید آب از هوا پاسخ سوال آیا می توان بر بحران آب و کم آبی غلبه کرد، صد در صد مثبت است.

قطرت آب آبشار در اثر برخورد با هوا بهصورت حبابهای سفید در میآیند و آبشار را سفید جلوه میدهند. ژنراتور تولید آب از هوا با ایجاد سرما کمترین رطوبت هوا را بصورت برفک در آورده و پروسه دوم با گرم کردن، ذبرفک را به قطرات آب تبدیل می کند. همچنین نـام یکـی از سـرداران اردشیـر دوم هخامنشی نیز «ارنت» بودهاست کـه بـه پارسـی ارونـد، میباشـد. با احداث سد و بندهای متعددی نیز آبهای سطحی را مورد استفاده قرار می دهند.

کیفیت شهودی و الهام­بخش عالم رؤیا، توانسته مبنای آفرینش ادبی و هنری برای بسیاری از شاعران و هنرمندان در طول اعصار هنر و ادب فارسی از جمله فردوسی نیز قرار بگیرد. حتی به نظر می­رسد که خود او نیز در اواخر عمر به این امر پی برد که پروژه­ای را که در رساله­ای در باب انسان آغاز کرده­، با موفقیت به پایان نرسانده و نتوانسته نظریه­ای جامع درباره نفس- بدن ارائه دهد.

م. سرشک، صرفاً به توصیف طبیعت نمیپردازد، بلکه از رهگذر این توصیفها میخواهد همدردی خود را با مردم نشان دهد، مثلاً باران در منظر شاعر صرفاً پدیدة دلربا و فرحناکی نیست که از آسمان فرومیریزد بلکه ریزش باران با خود پیامی نیز به همراه دارد، آخرین برگ سفرنامه باران/ این است:/ که زمین چرکین است. بدون در نظر گرفتن بخار آب در فضا 60% سطح کره زمین را آب پوشانده است که فقط 3% آن قابل استفاده مصرف و شرب است. محسن محمدی، عصر یکشنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب استان اظهار داشت: رودخانه اترک، برند استان است و این منطقه را با نام اترک می شناسند و می طلبد که برای صیانت از آن برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم.

این پژوهشگر شهر قزوین در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به کیفیت درختان ومحصولات باغستان آن را بخشی از میراث کشاورزی باغستان سنتی میداند و اظهار میکند: از دوره ایلخانی گزارشی از حمدالله مستوفی در دست داریم که وسعت باغستان پیرامون قزوین را منهای مزارع تقریبا بیش از ۱۰ هزار هکتار میداند. درحال کار هستند تا با استفاده از همان حریم قبلی این پروژه را انجام دهند که در این مسیر خوشبختانه وضعیت فعلی باغستان آسیب چندانی نمیبیند.

این قزوینشناس و پژوهشگر اما به ایستگاه راهآهن قزوین که در شبکه سراسری راهآهن طراحی شده و به عنوان ایستگاه شماره دو در مسیر تهران به تبریز در قزوین به وسیله آلمانها در دوره پهلوی اول ساخته شده بود، اشاره میکند و میگوید: در آن زمان متاسفانه مسیر را از دل باغستان در بخش جنوبی آن انتخاب میکنند. در واقع آن را به مدلی برای مداخلههای بعدی در بخشهای دیگر باغستان تبدیل کردند.

سامان به لحاظ جغرافیایی به دو بخش شهری و دهستانی تقسیم شده و تعداد بخشهای دهستانی سامان 4 تا است. این دستگاه ها قابل نصب در هر نقطه شهری و روستایی و بیابان و صحرا و دشت و کوه و کویر بوده و با وجود حداقل شرایط جوی، راندمان نهادینه شده را ارایه می نماید. در سال 2013 هر جا رو که نگاه کنی تکنولوژی رو می بینی و دنیا به سمتی داره پیش میره که آدما به طور ناخودآگاه درگیر تکنولوژی هستن . با دانلود نقشه رودخانه های ایران به 3 لایه دسترسی پیدا می کنی.

دیدگاهتان را بنویسید